Veri Tabanı Sistemleri

Bölüm-1 Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

 1. Klasik Dosya Yapıları
 2. Kayıt ve Alan
 3. Sıralı Dosyalar
 4. İndeksli Dosyalar
 5. Hesaba Dayalı Dosyalar
 6. Veritabanı Sistemleri
 7. Piyasa da yaygın olarak kullanılan başlıca veri tabanı yönetim sistemi yazılımları
 8. Veritabanı Yönetim Sistemleri
 9. VTYS’nin Sağladığı Yararlar
 10. Veritabanı Türleri
 11. Sıradüzensel (Hiyerarşik) Veri Modeli
 12. İlişkisel Veri Modeli
 13. Veritabanı Oluşturma Aşamaları

Bölüm-2 Varlık Ilişki Şemaları

 1. Varlık ve İlişki Kümeleri
 2. Etki Alanı
 3. Varlıkların Eşlendirilmesi
 4. Anahtar
 5. Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar
 6. Varlık-İlişki Şemaları
 7. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Bölüm-3 İlişkisel Veri Modelleri

 1. İlişkisel Model
 2. Fiziksel Şema
 3. Anahtar Sınırlamaları 
 4. Veritabanı Şeması 
 5. İlişkisel Model Örneği
 6. İlişkisel Cebir 

Bölüm-4 Normalizasyon

 1. Normalisasyon 
 2. Örnek Veritabanı Çalışması

Bölüm-5 Sql Yapisal Sorgulama Dili

 1. SQL YAPISAL SORGULAMA DİLİ
 2. MS SQL 2008

Bölüm-6 Sql Fonksiyonlarinin Kullanimi

 1. SQL Fonksiyonları
 2. SQL FONKSİYONLARININ KULLANIMI
 3. Karakter Fonksiyonları
 4. Sayısal Fonksiyonlar
 5. Tarih-Zaman Fonksiyonları
 6. Trigonometrik Fonksiyonlar
 7. AVG ( ) Fonksiyonu
 8. SUM ( ) Fonksiyonu
 9. STDDEV ( ) Fonksiyonu
 10. TO_NUMBER ( ) Fonksiyonu
 11. TO_CHAR ( ) Fonksiyonu
 12. ABS ( ) Fonksiyonu
 13. COUNT ( ) Fonksiyonu
 14. MAX ( ) ve MIN ( ) Fonksiyonları
 15. ROUND ( ) Fonksiyonu
 16. FLOOR ( ) Fonksiyonu
 17. CEILING ( ) Fonksiyonu
 18. POWER (X, Y) Fonksiyonu
 19. RAND ( ) Fonksiyonu
 20. SQRT ( ) Fonksiyonu
 21. VARIANCE ( ) Fonksiyonu

Bölüm-7 Verileri Gruplayarak Analiz Etmek

 1. DISTINCT Komutu
 2. JOIN Komutu
 3. Gruplandırma Fonksiyonları
 4. HAVING
 5. INSERT INTO
 6. UPDATE
 7. DELETE

Bölüm-8 T-Sql Ve View

 1. T-SQL
 2. T-SQL ile Yığın İşlemleri 
 3. IF-ELSE Deyimi
 4. CASE Deyimi 
 5. BREAK Deyimi 
 6. CONTINUE Deyimi
 7. WHILE Döngüsü
 8. VIEW (Görünüm) Nesnesi
 9. VIEW Oluşturmak
 10. VIEW Sütunlarına İsim Vermek 
 11. Birden Fazla Tablo Kullanmak
 12. VIEW’ ları Silmek 
 13. VIEW’ ları Şifrelemek

Bölüm-9 Stored Procedure

 1. Stored Procedure
 2. Extended Stored Procedure
 3. CLR Stored Procedure
 4. Sistem Stored Procedure
 5. Kullanıcı Tanımlı Stored Procedure
 6. SP’lerin Çalıştırılması
 7. SP’lerde Değişiklik Yapmak
 8. SP’lerde Parametre Kullanmak

Bölüm-10 Fonksiyonlar

 1. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar 
 2. Skaler Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
 3. Tablo Döndüren Fonksiyonlar

Bölüm-11 İşlemler (Transactions)

 1. Transaction Nedir?
 2. Transaction - Temel Bilgiler
 3. Transaction Kuralları
 4. Transaction Bloğunun Çalışması
 5. SQL Server ve Transaction

Bölüm-12 Tetikleyici (Trigger)

 1. Trigger
 2. Trigger’lar Ne Zaman Kullanılmalıdır?
 3. Klasik Trigger’ların Özellikleri
 4. Trigger’lar Nasıl Çalışır?

Araçlar

 1. db Forge Studio
 2. dbdesigner
 3. EvoUtility