Yazılım Proje Yönetimi


Bölüm-1

 1. Proje Nedir?
 2. Projelerin Özellikleri
 3. Proje Yönetimi Nedir?
 4. Proje Yönetiminin Popülerliği ve Diğer Projelerden Farkları
 5. Yazılım Proje Yönetimi ile İlgili İstatistikler
 6. Sözleşme Yönetimi ve Teknik Proje Yönetimi
 7. Yazılım Proje Yönetimi Kapsamındaki Faaliyetler
 8. ISO 12207 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 9. Planlar, Metotlar ve Metodolojiler
 10. Yazılım Projelerini Sınıflandırma Yolları
 11. İş Planı Hazırlama (Business Case)
 12. Proje Başarısı ve Başarısızlığı
 13. Proje Yönetim Araçları

Bölüm-2

 1. Proje Değerlendirme
 2. Yazılım Proje Oluşturma Aracı
 3. İş Planı Hazırlama
 4. İş Planı Dokümanı
 5. Proje Portföy Yönetimi 
 6. Potansiyel Projelerin İş Gerekçelerinin Hazırlanması
 7. Projelerin Önceliklendirilmesi
 8. Tamamlanan Projelerin Değerlendirilmesi
 9. Maliyet – Fayda Analizi
 10. Geri Ödeme Süresi (Payback Period)
 11. Yatırım Geri Dönüşü (Return on Investment – ROI)
 12. Net Bugünkü Değer (Net Present Value – NPV)
 13. İç Verim Oranı (Internal Rate of Return – IRR)
 14. Risk Değerlendirme
 15. Risk ve Net Bugünkü Değer
 16. Program Yönetimi

Bölüm-3

 1. Proje Planlamaya Giriş
 2. Step Wise
 3. Step Wise Adımları

Bölüm-4

 1. Yazılım Büyüklük ve Emek Kestirimi
 2. Yazılımda Ölçme
 3. Teknik Büyüklük Kestirim Yöntemleri
 4. İşlevsel Büyüklük Kestirim Yöntemleri
 5. İşlev Puanı (Function Points)
 6. COSMIC Tam İşlev Puanı
 7. Emek Kestirimi
 8. Algoritmik Kestirim Yöntemleri
 9. Use-Case Puanı (Use-Case Points - UCP)
 10. Sınıf Puanı (Class Points - CP)
 11. COCOMO (Constructive Costing Model)
 12. Nesma İşlev Puanı 
 13. Mark II İşlev Puanı 
 14. IFPUG İşlev Puanı Analizi
 15. Algoritmik Olmayan Emek Kestirim Yöntemleri

Bölüm-5

 1. RİSK YÖNETİMİ
 2. Risk Nedir?
 3. Risk Yönetimi
 4. Yazılım Proje Riskleri ve Risk Azaltma Stratejileri

Bölüm-6

 1. Yazılımlarınızı Satarak, Yazılım İşi Alarak, Yazılımları Test Ederek yada Tasarım Yaparak Gelir Elde Edin
 2. Agile Sistemler
 3. Extreme Programing Nedir?
 4. GitHub Kodları & GitHub Kullanımı
 5. Yazılım Lisansları
Proje Yönetim araçları

 1. Xmind
 2. Ücretsiz Gantt Project Oluşturma Aracı 
 3. Yazılım Metrikleri Ölçüm Aracı