Algoritma & Programlama II

Bölüm-1 Yapılar ve Birlikler

 1. Yapılar ve Birlikler (enum Deyimi)
 2. struct (Yapı) Deyimi
 3. typedef Kullanımı
 4. Birlikler (Union)
Bölüm-2 İşaretçilere Giriş

 1. Bellek ve Adresleme
 2. İşaretçi (Pointer) Kavramı
 3. İşaretçi Aritmetiği
Bölüm-3 İşaretciler Devam

 1. İşaretçiler ve Diziler
 2. Fonksiyon Parametresi Olan İşaretçiler
 3. Örnek1:İşaretçi/Dizi Offset Yazdırma
 4. Örnek2:Ortalama Bul
 5. Örnek3: İşaretçi Olan Fonksiyon Parametresi
 6. Örnek4: İşaretçiler Kullanılarak Takas (Swap)
 7. Fonksiyon Geri Dönüş Değeri Olan İşaretçiler
 8. Fonksiyon İşaretçileri
 9. Örnek: Fonksiyon İşaretçileri 
 10. NULL İşaretçi

Bölüm-4 Dosya Sistemlerine Giriş

 1. Veri Hiyerarşisi
 2. Dosyalara Giriş
 3. Genel Dosya Komutları 
Bölüm-5 Dosya İşlemleri 

 1. Dosya İşlemleri - Bölüm 2
 2. Örnek 1: fputc ve fgetc Kullanımı
 3. Örnek 2: fputc ve fgetc Kullanımı
 4. feof() Fonksiyonu

Bölüm-6  Dinamik Bellek Yönetimi

 1. Dinamik Bellek Yönetimi
 2. Statik Dizi ve Dinamik Dizi
 3. Örnek 1: Dinamik Dizi Ortalama Hesabı
 4. Örnek 2: malloc() ve calloc() Farkı
 5. Örnek 3: Karakter Dizisinin Alt Parçalarını Bulma (substring)

  Bölüm-7  Dosya İşlemleri 

 1. fread() ve fwrite() Fonksiyonları
 2. Örnek 1: fread ve fwrite Kullanımı
 3. rewind() Fonksiyonu
 4. Örnek 2: rewind ve struct Kullanımı
 5. fseek() Fonksiyonu
 6. Örnek 3: Rastgele Erişimli Bir Dosyaya Rastgele Veri Yazmak
 7. remove() Fonksiyonu
 8. Örnek 4: Dosya Silme
 9. Bilgisayarı Kapatma Kodu C

 Bölüm-8 C Programlama Hazır Fonksiyonlar

 1. C Programlama Hazır Fonksiyonlar
 2. Standart Kütüphane Fonksiyonları (stdlib.h) - atox()
 3. Standart Kütüphane Fonksiyonları (stdlib.h) - rand()
 4. Standart Kütüphane Fonksiyonları (stdlib.h) – rand() ve srand()
 5. Standart Kütüphane Fonksiyonları rand() ve srand()
 6. Matematik Kütüphanesi Fonksiyonları (math.h)
 7. Matematik Kütüphanesi Fonksiyonları (math.h) – Mutlak Değer Fonksiyonları
 8. Matematik Kütüphanesi Fonksiyonları (math.h) – Logaritmik Fonksiyonlar
 9. Matematik Kütüphanesi Fonksiyonları (math.h) – Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
 10. Tarih/Saat Fonksiyonları (time.h)
 11. Tarih/Saat Fonksiyonları (time.h) –asctime(), ctime(), localtime() Fonks.
 12. Örnek 9: ctime() Fonksiyonu ile Tarih Yazdırma

  Örnekler

 1. Struct Kütüphane
 2. Yılan Oyunu
 3. Tic Tac Toe Oyunu 
 4. Uygulama Ödevi

Yardımcı Kaynaklar

http://www.codingunit.com/
http://www.programiz.com/c-programming/
http://www.ckodu.com/ornek.html