24 Ekim 2016 Pazartesi

Youtube Toplu (Çoklu) Video İndirme

Youtube üzerinden yayınlanan milyonlarca farklı videoyu indirmek için farklı araçlar ve yöntemler bulunmakta.Ancak liste şeklinde yayınlanan videoları tek tek indirmek çok vakit gerektirme.
İşte tamda bu amaç için geliştirilmiş bir site bulunmakta (http://youtubemultidownloader.com/playlist.html) Bu siteyi kullanarak youtube üzerindeki yüzlerce farklı videoyu tek bir seferde indirebilirsiniz.


Sitenin Kullanımı ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.


Dos Komutları -2


start (Yeni bir Cmd ekranının açılmasını sağlar.)
tree (Dizin bilgilerini grafiksel olarak listelemeye yarar.)
ping (iki cihaz arasında bağlantının olup olmadığının kontrolü için yapılır.
Ping komutunda yazan (TTL =Time to Live) gönderilen verinin kaç nokta üzerinden geçerek hedefe ulaştığı gösterir.)
net user (Bilgisayardaki kullanıcıları gösterir.)
net user /add deneme 1234  (Deneme ismi ile 1234 şifresine sahip bir kullanıcı oluşturulur.
Oluşturulan kullanıcı Guest yetkisine sahiptir.)
net localgroup administrator deneme /add (Eğer bu kodu admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile yaparsanız deneme kullanıcısı admin yetkisine sahip olur.)
net user /delete deneme Oluşturulan kullanıcı silinecektir. Bu kodun çalışması için admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile kodu çalıştırmanız gerekecektir.
tracert www.yahoo.com Yahoo sitesinin ip bilgisi ile bu ip bilgisine hangi ipler üzerinden erişildiğinin bilgisi verilmektedir.
cd Desktop\Videos ( Desktopta Videos diye bir dizin varsa çoklu dizin girişi imkanı sağlar.)
Tab tuşu (Kllanılarak hızlı cümle tamamlaması sağlanabilir.)
dir Desktop\Videos (Desktop içerisinde Videos diye bir dizin varsa çoklu dizin listeleme imkanı sağlar.)
dir/a (Mevcut dizindeki gizli dizinleri göstermesini sağlar.)
dir *.png (Arama (Sadece uzuntısı png olanları listemek için kullanılır))
dir a*.* (Arama (Sadece a ile başlayan dosyaları listemek için kullanılır.))
cls Ekranı temizlemek için kullanılır.
ipconfig/?  (? istenilen komut ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek. için kullanılır.)
mkdir Deneme (Dizin oluşturma)
rmdir (Dizin Silme)
rmdir /s (İçinde veri olan dizini silme)
Path (Bilgisayardaki programların çalışma diznlerini listeler.)
wmic logicaldisk get name (Bilgisayardaki ana dizinlerin isimlerini göstermektedir.
arttrib /? (Dosya tip ve biçimlerini öğrenme.)
echo hey > deneme.txt (Text dokumanı oluşturma)
arttib +h deneme.txt (Dosyayı gizili dosya haline dönüştürme.)
del deneme.txt (Dosya silme)
type deneme.txt (Dosyanın içini görme)
echo sanada merhaba >> deneme.txt (Dosyanın içeriğine ekleme)
dir > diricerigi.txt Dizin içeriğini ekrana yazdırma
copy deneme.txt dosyaadi (Dosya kopyalama için kullanılır)
copy deneme.txt e: (Başka bir dizine dosya kopyalama)
xcopy deneme2 deneme (Dosya içerisindeki bilgileri başka bir dosyaya kopyalama)
xcopy deneme2 deneme /s (Dizinler ile birlikte dosya içerisindeki bilgileri başka bir dosyaya kopyalama)
move deneme2 deneme (Dosya taşıma)
rename dosyanineskiadi dosyaninyeniadi (Yeniden isimlendirme)

Fonksiyon Tanımı

Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten komut grubudur.
Her fonksiyonun bir adı ve fonksiyona gelen değerleri gösteren parametreleri (bağımsız değişkenleri) vardır. Bir fonksiyon bu parametreleri alıp çeşitli işlemlere tabi tutar ve bir değer hesaplar.


Bu değer, çıktı veya geri dönüş değeri (return value) olarak adlandırılır.  Bir fonksiyonun kaç girişi olursa olsun sadece bir çıkışı vardır.


C ve Fonksiyonlar


C programları fonksiyonlardan oluşurlar.Şu ana dek kullandığımız main() de bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun bir başka fonksiyon içinden çağrılmasına gerek yoktur. Her C programında bir main() fonksiyonun yer alması gerekmektedir.main() fonksiyonu, program çalıştırıldığında otomatik olarak çağrılan bir fonksiyondur.
Bir main() fonksiyonu içinden bir başka fonksiyon çağrılabilir. Bir fonksiyon içinden bir başka fonksiyon çağrılabilir.Örneğin, fonksiyon1( ) isimli fonksiyondan fonksiyon2( ) isimli bir başka fonksiyon çağrılabilir.Fonksiyonlara Genel Bakış


Fonksiyonlar karmaşık yapılı programların karmaşıklığını  azaltmak ve bu programları modüler bir yapıya kavuşturmak için kullanılırlar.
Fonksiyonlar, programcıların tekrarlanan kodlar yazmalarını önlerler.
Fonksiyon belirli bir adı olan program parçasıdır.
Fonksiyonların çalışabilmesi için bir başka fonksiyondan adı ile çağrılması gerekmektedir.

Fonksiyonlar


Gerçek hayattaki yazılım problemlerini çözen çoğu bilgisayar programları ve yazılımları, şu ana kadar öğrendiklerimizden çok daha geniş ve karmaşık bir yapıya sahiptir.
Tecrübeler bu tür geniş programları yazmanın en iyi yolunun, küçük parçaları ya da her biri orijinal programdan daha kolay kullanılabilecek modülleri (daha önceden hazırlanmış program parçacıkları) birleştirmek olduğunu göstermiştir.
Bu tekniğe, böl ve ele geçir (divide & conquer) denir.

Karakter Dizilerini Karşılaştırmak

İki karakter dizisinin birbirleriyle karşılaştırılarak, içerdiği karakterlerin aynı olup olmadıkları test edilebilir.
Bu amaçla strcmp() fonksiyonu kullanılır.
Karşılaştırma sonucunda, her iki karakter dizisi birbirinin aynı ise "0"; birbirinden farklı ise "1" değeri üretilir. Elde edilen bu değer kullanılarak programın akışı yönlendirilebilir.