9 Nisan 2018 Pazartesi

Yazılım Yapımı Arasınav ve Ödev Sonuçları


Vize Sonuçları  (Dönem Notu Ağırlığı %30)
 
Ödev Sonuçları (Dönem Notu Ağırlığı %10- Güncellenme Tarihi 11.04.2018)

Ödev sonuçları listesinde adı olup; notu gözükmeyenlerin dikkatine.
Gönderdiğiniz mailinin eki açılmadığı için not giriş işlemi yapılamamıştır. Bu durumda olanların  26.04.2018 tarihine kadar yaptıkları ödevleri göstermek için yanıma uğrayabilirler. Ödev gönderim tarihinden sonra ödev gönderenlerin ödevleri dikkate alınmamıştır.

4 Nisan 2018 Çarşamba

Yazılım Proje Yönetimi - Vize Notları


Yazılım Proje Yönetimi - Vize Notları  (Dönem Not Ağılığı %30)

Bilgilendirme
Bitirme Tezinin İlk 3 Bölümünün Gönderileceği Mail Adresi
(Dönem Not Ağırlığı %30) cbuyzm4101@gmail.com
Bitirme Tezinin İlk 3 Bölümünün en son gönderim tarihi: 18.05.2018 bu tarihten sonra gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.

26 Mart 2018 Pazartesi

Benim Mesleğim


Benim mesleğim uygulamasın hedef kitlesi; ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerdir. Bu öğrencilerin, hangi meslek alanlarına eğilimlerinin olduğunu analiz etmeye amaçlayan web tabanlı bir oyun uygulamasıdır. Oyunda 8 adet istasyon bulunmaktadır. Her istasyonda kullanıcın verdiği cevap, o istasyonda geçirdiği süreye ve dışarıdan girilen yetenek (görsel hafıza, işitsel hafıza, mantık, sayısal, sözel) katsayısına göre analiz yapılır. 


Projeyi Geliştirenler: Ali ILHAN, Gamze KARADAYI 

5 Mart 2018 Pazartesi

Gerçek Zamanlı Konuşmacı Tanıma


Bu proje bir gerçek zamanlı çalışabilen MFCC özniteliklerini ve Markov Chain Model sınıflandırıcısı kullanan bir konuşmacı tanıma uygulamasıdır. Topluluk içerisinde konuşmakta olan konuşmacının kim olduğunu ve konuşma süresince hangi zamanlarda ve ne kadar süre konuştuğunu belirlemek üzere geliştirilmiştir.


Projeyi Geliştiren: Ahmet Gürbüz

Görüntü İşleme ile Problem ÇözümüProje, Pycharm IDE kullanılarak geliştirildi. Data setlerin training’i TensorFlow ile gerçekleştirildi. Hesaplama işlemleri için Pyhton’ın bir kütüphanesi olan Numpy kullanıldı. Görüntüyü işlemek için ‘Open Source Library For Computer Vision’ yani Opencv kullanıldı.
Projeyi Geliştiren: Egemen Çelik

Web Tabanlı Online Yazılım Testi

Web Tabanlı Online Yazılım Testi projesi C# dilinde, Microsoft Visual Studio 2017 ortamında, MVC Framework kullanılarak, çok katmanlı mimari yaklaşım ile gerçekleştirildi. Veritabanı yönetim sistemi olarak Microsoft SQL Server kullanıldı. Veri erişim işlemleri için ORM çatısı olan Entity Framework kullanıldı ve varlıklar Code First yaklaşımı ile kodlandı.

Projeyi Geliştiren: Mehmet ERSOY

Yazılım Metrik Seçimi ile Yazılım Hata TahminiOylama Tabanlı Yazılım Metrik Seçimi ile Yazılım Hata Tespit Başarımının Arttırılması Projesi Text Mining(Metin Madenciliği) ve Machine Learning(Makine Öğrenmesi) tabanlı bir çalışmadır. Dosya dönüştürme, Makine Öğrenmesi algoritmalarını kullanarak veri seti çalıştırma, Feature Selection(Öznitelik Seçimi) kullanarak yeni veri seti oluşturma, Feature Selection ile oluşturulan yeni veri setlerinin başarım oranını tespit etmek projenin başlıca görevleridir. 

Projeyi Hazırlayan: Kamil AKARSU