13 Aralık 2014 Cumartesi

Java NetBeans ile Hesap Makinesi

Aşağı tarafta Java NetBeans IDE si kullanılarak hazırlanan hesap makinesi örneği verilmiştir. Uygulama: Sercan Baydar, Bülent Ciner
İndir

Java Görsel Uygulamalar

Aşağıda Java ile ilgili 5 adet Java Swing örneği verilmiştir.

Örnekler içerisinde;Label,Button,Text Area ve Combobox kullanılmıştır. Örneklerin indirilme linki: indir
6 Aralık 2014 Cumartesi

Java Snake Game

Aşağı tarafta java eclips platformu kullanılarak geliştirilen snake oyununun proje dosyası verilmiştir.
Uygulama: Serkan Ergene

Java Snake Game Download

26 Kasım 2014 Çarşamba

Kaynaklar (Algoritma ve Programlama Dersi İçin)

  •  C Dersi: Çözümlü Problem Kitabı (230 Çözümlü Örnek İçeren)Seçkin Yayınevi Yazarlar: Fügen C. Selbes,Gül Tokdemir,Çiğdem Turhan,Nergiz Ercil Çağıltay
  • N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
  • Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks
  • http://www.codeblocks.org
  • http://www.AlgoritmaveProgramlama.com
  • http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/c

25 Ekim 2014 Cumartesi

Java'da Form Ekranı Oluşturma

 EXIT_ON_CLOSE ile oluşturulan forma kapatma düğmesi eklenmiş. Set size ile oluşturulan formun boyutları belirlenmiş. SetVisible özelliği ile oluşturulan formun aktif olarak görüntülenmesi sağlanmıştır. Oluşturulan formun üst tarafına title yazılmış ve label eklenerek label içerisine yazı eklenmiştir.

Java'da String Compare


Java Programlama Ödev Konuları.

1-JQuery (Mehmet,Ömer)- 14 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=GNb8T5NBdQg

2-JavaAplet (Sibel,Berkay,Burak,Burhan)- 28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=G5a7G3Y21Rw#t=346

3-Java Game (Kerem Çep)-28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=hBhAWTSu104

4- JavaSlick (Merve Akduman)-14 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=AXNDBQfCd08

5-JavaChat (Doğukan Aydoğdu)-28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=QISU14OrRbI

6 JavaTR (Rıza,Muhemmet,Ayşegül)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=EcuK-AzSm2Q&list=UUimWZEQJ71Wxxde7jsbwT1w

7 JavaTR (Nafih Yalım,Orhan Sarıkaya) 28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=EcuK-AzSm2Q&list=UUimWZEQJ71Wxxde7jsbwT1w

8 JavaSwing (Çağrı,Burak)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=R2rxWr__aUY

8 JavaWeb (Serkan)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=XgFfBdwhvzc&list=PLB59C6BBACE1001BB&index=1

9 JavaNet Beans (Sercan,Samet)- 14 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=A9ZX5rWcDOE

10 JavaNet Beans Tut (Şeçilmedi)
http://www.youtube.com/watch?v=2FOp_RVrAq0&list=PLZAdaq3vS0fon3IVjAEzzrmvJmA9aHY-4&index=1

11 Java Snake (Serkan -Ali Ergene)- 14 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=S_n3lryyGZM

12 Java Android (Emre)- 28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=SUOWNXGRc6g

Dersin Proje Konuları Ayrıca Belirlenecektir.

Java'da GUI oluşturma

Java'da form ekranları oluşturmak için import javax.swing.JOptionPane; kütüphanesi kullanılır. Aşağıda toplama işlemi yapan basit bir grafik ekranı örneği verilmiştir.
package de.vogella.eclipse.ide.first;
import javax.swing.JOptionPane;

public class MyFirstClass {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hi Eclips");
String fn = JOptionPane.showInputDialog("İlk Sayıyı Gir");
String sn = JOptionPane.showInputDialog("İkinci Sayıyı Gir");

int num1 = Integer.parseInt(fn);
int num2 = Integer.parseInt(sn);
int sum = num1 + num2;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mesaj" +sum, "the title", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

}

}

Java'da Inheritance (Kalıtım)


Java'da kullanılan classlar içerisinde bulunun bir metotun aynısı başka bir class içerisinde de tanımlanıp aynı kod parçası tekrardan yazılabilir. Ancak bu method içerisinde bulunan kodlarda bir değişiklik yapıldığında aynı değişikliğin diğer methotlar içerisinde de yapılması gerekliğinde oldukca zaman alıcı ve hata üretmeye açık bir konu teşkil edecektir. Bu nedenle kullanılan o methot başka bir class içerisinde bir methot olarak tanımlanır ve o metotu kullanan diğer classlar o yeni methoda kalıtım yolu ile bağlanırlar. Bu sayede o method ta yapılacak bir değişiklik diğer methotlar içinde aktif olacaktır. Bu işin yapılması için ortak methodu kullanan classa diğer classların bağlantı yapılması gerekmektedir. extends kodu kullanılarak bu bağlantı sağlanacaktır. Yanda bu konu ile ilgili örnek verilmiştir.

Aynı örneği tuna extends potpie şeklindede deeyiniz.
Ana class olan food classının içerisinde bulunan eat methodu public olmak zorundadır. Eğer eat methodu private şeklinde tanımlanırsa alt classlar olan tuna yada poptie tarafından bu classa erişim imkanı olmayacaktır.


Java'da Final Kullanımı


Java'da Static Kullanımı


Java'da Class yerine Enum kullanımıJava'da Çoklu class kullanımı ve toString

Yandaki örnek için 3 adet class kullanılmıştır. Ana class olan apple classı diğer classlardan bilgi alarak bilgilerin sonuçlarını ekrana yazmıştır.

Java'da Aynı isimde obje oluşturma (farklı sayıda giriş değeri kullanarak)

Yanda verilen 2 classta get set komutları kullanılmış. Classlar arası veri gönderimi gerçekleştirilmiş ve aynı isimde farklı girdi değerleri kullanılarak classlar arası bilgi gönderimi sağlanmıştır.

17 Ekim 2014 Cuma

Java'da Private,Public ve This

Bir class içerisinde tanımlanan bir değişken; eğer aşağıdaki örnekteki gibi private şeklinde tanımlanırsa. O değişkene sadece o class içerindeki metorlar erişebilir. Eğer o class içerinde yapılan tanımlamada private yerine public tipinde bir tanımlama olur ise o zaman, o değişken farklı classlar tarafındanda kullanılabilir.

13 Ekim 2014 Pazartesi

Akış Diyagramlarının Temelleri (Bir oyun üzerinden)

Yazılımın temellierinin anlatıldığı 8 milyondan fazla kişinin algoritma oluşturduğu bir uygulama. Uygulama sayesinde algoritmanın temel yapılarını(if,else,while,for,vb) bir oyun üzerinden öğrenebilirsiniz. 20 adımdan oluşan uygulamayı tamamladığınızda size bir adet sertifika verilecektir.
Uygulama içerisinde verilen kısa videoların Türkçe altyazı seçeneği mevcuttur.http://learn.code.org/hoc/1

http://learn.code.org

Java Lab Uygulamaları -2

1-) Aşağıda verilen 2 farklı uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.2-) Aşağıda verilen uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.


3-) Aşağıda  verilen uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.


Java'da Farklı Classlar Kullanarak Bir Hesap Makinesi Oluşturma1.Yukarıda gösterilen hesap makinesi projesini oluşturun.
2.Hesaplama isimli paket dosyasını projeye ekleyin.
3 Calc ve HesapCalıstır isimli classları projeye ekleyin.
4 Yukarıda görünen kodları yazarak projeyi çalıştırın.

27 Eylül 2014 Cumartesi

Java'da Time Kullanımı 2 Class Arası


Java'da Dizi İçindeki Verileri İşleme


Java'da Çok Boyutlu Indexli Dizi Olusuturma


Java'da Çok Boyutlu Diziler


Java'da Dizi İslemleri


Java'da Rondom Array Oluşturma


Java'da Array İçindeki Sayılarla İşlem GerçekleştirmeJava'da Array Tablosu Oluşturma


Java'da Dizi Kullanımı


Java'da Rondom Sayı Üretme


Java'da Do While


Java'da Math Kullanımı


Java'da For Döngüsü


Java'da Girilen 10 Sayının Ortalamasını Bulan Program


Java'da Durumsal Operatörler


Java'da Else IF


Java'da (Nested IF)


Java'da Classlar Arası Çoklu Metod Aktarma

Aşağıdaki örnekte Java'da iki farklı class arasında çoklu Metod bilgilerinin nasıl aktarıldığı gösterilmektedir.


Java'da Classlar Arası Parametre Aktarma

Aşağıdaki örnekte Java'da iki farklı class arasında verilerin nasıl aktarıldığı gösterilmektedir.


Java'da Farklı Classların Birarada Kullanımı

Aşağıdaki örnekte 2 adet class oluşturulmuş. Bir class çalıştırılarak diğer class içerisindeki bilgilerin gösterilmesi sağlanmıştır.

Java'da While Kullanımı

Aşağıdaki örnekte java'da while kullanımı gösterilmektedir.


3 Mayıs 2014 Cumartesi

Sayı Oyunu - Knight Move Game


Knight Move Game - Telafi Ödevi

A.Çağatay ÖZGÜÇ 


Xna - Game

C# ile XNA uygulaması geliştirme

Indirme Adresi

Ahmet Çağatay ÖZGÜÇ
Gözde KİSHALI

26 Nisan 2014 Cumartesi

9 Nisan 2014 Çarşamba

Görsel Ödev- 5 (Sayı Tahmini)

Yukarıdaki gibi bir tasarım yapmanız isteniyor. Bir global değişken tanımlayalım.
Public Class Form1
Dim tutulan As Integer
Formun load olayına aşağıdaki kodu yazalım.
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim r As New Random
        tutulan = r.Next(100)
        ListBox1.Items.Add("1-100 arası bir sayı tuttum.")
        ListBox1.Items.Add(" Bil bakalım kaç?")
End Sub
Program tahmin olarak girilen sayının tutulan sayıdan küçük ya da büyük olduğunu yazacak, en sonunda ise sayının bulunduğunu onaylayacaktır.