27 Eylül 2014 Cumartesi

Java'da Farklı Classların Birarada Kullanımı

Aşağıdaki örnekte 2 adet class oluşturulmuş. Bir class çalıştırılarak diğer class içerisindeki bilgilerin gösterilmesi sağlanmıştır.