25 Aralık 2015 Cuma

Need For Speed ilk Oyun (Bütün Kodları ile Birlikte)C# ve Mono game ile geliştirilmiş Need For Speed oyunu.
Oyunun bütün kodlarına ve proje dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Proje (Github sitesi) : https://github.com/jeff-1amstudios/OpenNFS1
Oyunun Kaynak Kodları (C#) : https://github.com/jeff-1amstud…/OpenNFS1/archive/master.zip

Koddan oyunu çalıştırmak için:
Bilgisayarınızda MonoGameSetup ve oalinst programları kurulu olmalıdır.

7 Kasım 2015 Cumartesi

Text Mining with R

# Init
libs <- c("tm", "plyr", "class")
lapply(libs,require, character.only= TRUE)
# Set Options
options(stringsAsFactors = FALSE)
#Set Parameters
candidates <- c("M","S")
pathname <- "C:/Data"
# Clean text
cleanCorpus <- function(corpus){
  corpus.tmp <- tm_map(corpus, removePunctuation)
  corpus.tmp <- tm_map(corpus.tmp,stripWhitespace)
  #corpus.tmp <- tm_map(corpus.tmp,tolower)
  corpus.tmo <- tm_map(corpus.tmp, PlainTextDocument)
  corpus.tmp <- tm_map(corpus.tmp,removeWords, stopwords("english"))
  return(corpus.tmp)
}
# Buildt TDM
gererateTDM <- function(cand,path){
  s.dir <-sprintf("%s/%s",path,cand)
  s.cor <-Corpus(DirSource(directory = s.dir, encoding= "Windows-1254"))
  s.cor.cl <- cleanCorpus(s.cor)
  s.tdm <- TermDocumentMatrix(s.cor.cl)
  s.tdm <- removeSparseTerms(s.tdm, 0.7)
  result <- list(name = cand, tdm = s.tdm)
}
tdm <- lapply(candidates,gererateTDM, path=pathname)
# Attach Name
bindCandidateToTDM <- function(tdm) {
  s.mat <- t(data.matrix(tdm[["tdm"]]))
  s.df <- as.data.frame(s.mat, stringAsFactors = FALSE)
  s.df <-cbind (s.df, rep(tdm[["name"]], nrow(s.df)))
  colnames(s.df)[ncol(s.df)] <- "targetCandiate"
  return(s.df)
  }
candTDM <- lapply(tdm, bindCandidateToTDM)
# Stack
tdm.stack <- do.call(rbind.fill, candTDM)
tdm.stack[is.na(tdm.stack)] <- 0
# Hold-Out
train.idx <- sample(nrow(tdm.stack), ceiling(nrow(tdm.stack) * 0.7))
test.idx <- (1:nrow(tdm.stack)) [- train.idx]
# Model - KNN
tdm.cand <- tdm.stack[, "targetCandiate"]
tdm.stack.nl <- tdm.stack [, !colnames(tdm.stack) %in% "targetCandiate"]
knn.pred <-knn(tdm.stack.nl[train.idx, ], tdm.stack.nl[test.idx, ], tdm.cand[train.idx])
# Accuracy
conf.mat <- table("Predictions" =knn.pred, Actual= tdm.cand[test.idx])
(accuracy <- sum(diag(conf.mat)) / length(test.idx)* 100)

3 Haziran 2015 Çarşamba

Web Programlama Projeleri

Yazılım mühendisliği 2.sınıf öğrenci projeleri

Aspx MVC Projeleri (İndirme Adresi)

Proje 1 Aspx MVC ile CMS oluşturma
Proje 3 Aspx MVC Data Grid (Fisilti) Projesi
Proje 5 Aspx_MVC ile Google Maps API  ve J Query
Proje 8 Aspx MVC ve JQuery Anket


Php Projeleri (İndirme Adresi)

Proje 4 Php Food (Captcha Kontrol)
Proje 11 Php Çiçek Sitesi
Proje 16 Php ve JQuery (Ders Modulu)
Proje 17 Php Word Press Template Oluşturma
Proje 21 Php Captch Oluşturma

Google Crome Eklenti Oluşturma (İndirme Adresi)

Proje 6 Frame Oluşturma
Proje 7 Hesap Makinesi
Proje 9 Hızlı Paylasim
Proje 10 Yilan Oyunu

HTML-5 Game (İndirme Adresi)

Proje 12 HTMLOyun
Proje 19 HTML Oyun

Bootstrap (İndirme Adresi)

Proje 20 Bootstrap
Proje 23 Bootstrap MyBB Tema

Ruby On Rails (İndirme Adresi)

30 Mayıs 2015 Cumartesi

Akış Diyagramı Çizim Programı

Click Chart programı; akış diyagramı oluşturmak için kullanılan ücretsiz, yararlı, güvenilir ve pratik bir programdır. NCH gibi bilinen bir yazılım şirketinin programı olan Click Chart programı ile Akış  Diyagramının yanı sıra, ER Diyagramı,UML Class Diyagramı, Data Flow Diyagramı ve Mind Diyagram gibi farklı diyagranları kolayca oluşturabilirsiniz.

Programın İndirme Adresi ve Detaylı Bilgi

Program Windows harici başka işletim sistemlerinde de çalışmaktadır.

9 Mayıs 2015 Cumartesi

Online IDE (Bilgisayarımıza gerekli IDE'leri kurmadan kodları çalıştırabilirmiyiz? )


Yukardaki sorunun cevabı bundan birkaç yıl öncesine kadar hayırdı. Bugüne kadar yazmış olduğumuz kodları derlemek için çeşitli IDE'leri bilgisayarımıza kurmamız gerekiyordu. Code blocks yada başka bir IDE kullanmadan C kodlarını derleyip sonuçlarını göremiyorduk. Aynı şekilde Java kodlarını derlemek için Eclips ya da netBeans gibi IDE'leri kurmamız gerekiyordu. Eğer yapacağımız iş sadece kodların sonuçlarını görmek ise http://www.tutorialspoint.com/ sitesi tam bu iş için gelişitirilmiş. Sitede onlarca farklı teknolojiyi destekleyen online IDE'ler mevcut. Bunlardan bazıları Ada, Assembly, Bootstrap, C, Css, C++, Java, Php, Js, D, C#, ColdFusion ,Fortran ,JQuery ,ObjectiveC , Matlab, Pascal, Perl, Verilog, Whitespace.
Sitede ayrıca online terminaller (Centos,Ruby,vb) ve oldukça zengin bir ders içerik kütüphaneside mevcut.

Alternatif öneriler

Tutorialspoint ile aynı işlevi yerine getiren bir başka onlineide: https://ideone.com/

HTML,JS,CSS kodları için: https://jsfiddle.net/ 

26 Nisan 2015 Pazar

C ile Tic Tac Toe Oyunu

3 X yada 3 O simgesini yan yana, alt alta ya da çapraz şeklinde bir araya getiren oyunu kazanır.

Oyunun C kodu aşağıda verilmiştir.
Oyunun Kodlarını indirmek için


XML C# Bir arada Kullanımı

XML C# Bir arada Kullanımı ile bir örnek verilmiştir. Örnek için treeview objesi kullanılmıştır.

İndirme Adresi
Benzer örnek XML C# (Datagrid Kullanımı) Döviz Kurları

20 Nisan 2015 Pazartesi

Microsoft Staj İmkanı

Microsoft Learn for Success, Microsoft'un Orta Doğu ve Afrika bölgesinde düzenlediği bir yarışmadır. BT öğrencisi genç yeteneklere açık olan bu yarışma boyunca verilen DVLUP Görevlerini tamamlayıp bilginizi kanıtlayarak, 2015 yaz aylarında  Microsoft Türkiye'de staj kazanma şansı yakalayabilirsiniz. 

Yarışmaya katılmak için:

1. www.microsoftlearnforsuccess.com sitesinden kaydolun.
2. DVLUP portalındaki Learn for Success görevlerine katılıp görevleri tamamlayarak puan kazanın
3. Learn for Success Heroes Leaderboard'da puanınızı kontrol edin.
Puanınız ne kadar yüksekse Microsoft'ta staj kazanma şansınızın o kadar yüksek olacaktır.

Diğer başvuru sayfası: (Uzun Dönemli Staj imkanı)

19 Nisan 2015 Pazar

Binlerce Ücretsiz Web Sayfa Tasarımları

Her bir web sayfasının, kodları ve tasarım dökümanları site içerisinde verilmiştir

Adres: http://www.free-css.com/free-css-templates/page1

27 Mart 2015 Cuma

Android Örnek Projeler ve Kaynak Kodları

Aşağıda; Android program geliştirenler için, kullanılacak farklı niteliklere sahip değişiklik projeler ve kaynak kodları verilmiştir. İndirme AdresiC Kodu ile Yılan Oyunu

C Kodu ile yılan oyunu. C ile geliştirilmiş bu uygulamanın indirme adresi  yan tarafta verilmiştir İndir

C# Ascii Tablosu

C# ile Ascii tablosu oluşturma örneği ve kodları yan tarafta verilmiştir. İndir

25 Mart 2015 Çarşamba

Web Programlama Giriş Projeler

1-) Asp ile uygulama geliştirme (2kişi)
2-) Aspx ile uygulama geliştirme(2kişi)
3-) Rubi on Rails ile uygulama geliştirme(3kişi)
4-) Php ile uygulama geliştirme(2kişi)
5-) Perl ile uygulama geliştirme(2kişi)
6-) HTML-5 ile oyun uygulaması geliştirme(2kişi)
7-) Jsp ile uygulama geliştirme(3kişi)
8-) Json kullanarak uygulama geliştirme(2kişi)
9-) JQuery ile uygulama geliştirme(2kişi)
10-)MsFlash ile uygulama geliştirme(2kişi)
11-)Aspx Mvc ile uygulama geliştirme(3kişi)
12-)Linux scripts ile uygulama geliştirme(3kişi)
13-)Piton ile uygulama geliştirme(2kişi)
14-)Ajax ile uygulama geliştirme(2kişi)
15-)WordPress template geliştirme(2kişi)
16-)Bootstrap ile web sitesi geliştirme(2kişi)
17-)Drupal ile web sitesi geliştime(2kişi)
18-)Firefox eklenti geliştirme(3kişi)
19-)Crome eklenti geliştime(3kişi)
20-)Html editör geliştirme(2kişi)
21-)Öğrenci önerisi ile gerçekleştirilecek web projeleri


Seçilen proje ile ilgili yapılacaklar.
(Sunumlar dönemin son 2 haftasında yapılacaktır.)
1-)Uygulama yapısını anlatın
2-)Gerekli olan programlardan bahsedin
3-)Gerçekleştirilen sistemden bahsedin
4-)Gerçekleştirme aşamalarından bahsedin
5-)Uygulama dokumanı,kodlar ve sunum dosyası ile birlikte webcbu@gmail.com adresine gönderin.

24 Mart 2015 Salı

10. ILTEK günleri

10.ILTEK günleri, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Turkcell Akademinin öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. Özellikle 25 mart ve 26 mart tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikler, Bilişim ve Yazılım alanı ile ilgilidir. Gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir.
Detaylı bilgi ve kayıt için: https://www.facebook.com/iltekgunleri


22 Mart 2015 Pazar

Algoritma & Prog II Ödev - I

Algoritma ve Programlama dersinin ilk ödevi ile ilgili dokuman aşağıda verilmiştir.


Yazılımcılara KDV Desteği

Maliye Bakanlığı, Ar-Ge yapan veya yazılım geliştirenlerden, bu faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları buluşları satması, kiralaması veya devretmesi durumlarında KDV almayacak. Buradan elde edilen kazançların yarısı ise kurumlar ve gelir vergisinden istisna tutulacak.
Ar-Ge ve yenilik ile yazılım faaliyetlerinin, gerek katma değeri yüksek üretimin artması gerek markalaşmanın sağlanması gerekse de ihracatı artırarak, cari açığa çözüm olması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, yapılmayanı yapan, yüksek katma değerli ekonomiye geçişi hızlandıranlara desteklerinin süreceğini ifade etti.

21 Mart 2015 Cumartesi

Denizbank Staj Programı

"Deniz’in İncileri Üniversite Staj Programı” başvuruları başlamıştır. 20 Nisan tarihine kadar, Deniz Bank' ta Staj yapmak istiyen öğrenciler aşağıdaki programa başvuru yapabilirler. Staj başvuru kriterleri; 

  • Üniversite 3. sınıfta okuyor olması veya Meslek Yüksek Okulunda son sınıfta okuması,
  • Öğrencinin staj yapma zorunluluğunun olması veya staj süresince sigortasının okulu tarafından yapılması,

Kriterlere uygun stajyer adaylarının değerlendirme kapsamında; sınav ve mülakat sürecine katılacaklardır. Mail üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj Başvuru adresi: Staj Başvuru Linki

10 Mart 2015 Salı

Struct Kütüphane

Aşağıda, örnek olarak bir struct yapısı verilmiştir.
Kitap 1 Başlık : C Programming
Kitap 1 Yazar : Nuha Ali
Kitap 1 Konu : C Programming Tutorial
Kitap 1 Kitap_id : 6495407
Kitap 2 Başlık : Telecom Billing
Kitap 2 Yazar : Zara Ali
Kitap 2 Konu : Telecom Billing Tutorial
Kitap 2 Kitap_id : 6495700

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Books

{
   char  title[50];
   char  author[50];
   char  subject[100];
   int   book_id;
};
int main( )

{
   struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */
   struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */
    /* book 1 specification */
   strcpy( Book1.title, "C Programming");
   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");
   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial");
   Book1.book_id = 6495407;
   /* book 2 specification */
   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing");
   strcpy( Book2.author, "Zara Ali");
   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial");
   Book2.book_id = 6495700;
   /* print Book1 info */
   printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title);
   printf( "Book 1 author : %s\n", Book1.author);
   printf( "Book 1 subject : %s\n", Book1.subject);
   printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id);
   /* print Book2 info */
   printf( "Book 2 title : %s\n", Book2.title);
   printf( "Book 2 author : %s\n", Book2.author);
   printf( "Book 2 subject : %s\n", Book2.subject);
   printf( "Book 2 book_id : %d\n", Book2.book_id);
   return 0;

}

7 Mart 2015 Cumartesi

Google Maps Harita Konum Bilgisi Alma

Aşağıdaki HTML5 kodu kullanılarak kullanıcının konum bilgisi google maps üzerinde gösterilmektedir.<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo">Pozisyon Almak için Aşağıdaki Butonu Tıklayın</p>
<button onclick="getLocation()">Google Harita Bilgisi</button>
<div id="mapholder"></div>
<script>
var x = document.getElementById("demo");
function getLocation() {
    if (navigator.geolocation) {
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, showError);
    } else {
        x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
    }
}
function showPosition(position) {
    var latlon = position.coords.latitude + "," + position.coords.longitude;
    var img_url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="
    +latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false";
    document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img src='"+img_url+"'>";
}
function showError(error) {
    switch(error.code) {
        case error.PERMISSION_DENIED:
            x.innerHTML = "User denied the request for Geolocation."
            break;
        case error.POSITION_UNAVAILABLE:
            x.innerHTML = "Location information is unavailable."
            break;
        case error.TIMEOUT:
            x.innerHTML = "The request to get user location timed out."
            break;
        case error.UNKNOWN_ERROR:
            x.innerHTML = "An unknown error occurred."
            break;
    }
}
</script>
</body>
</html>

HTML 5 ile Kullanıcı Enlem ve Boylam Bilgisi Alma

Kullanıcının enlem ve boylam bilgilerini HTML 5 ve Js ile alma
ile ilgili örneğin kodu aşağıda verilmiştir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
——<p>Aşağıdaki Butonu tıklayınız.</p>
——<button onclick="getLocation()">Try It</button>
——<p id="demo"></p>
——<script>
var x = document.getElementById("demo");
——function getLocation() {
    if (navigator.geolocation) {
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, showError);
    } else {
        x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
    }
}
——function showPosition(position) {
    x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude +
    "<br>Longitude: " + position.coords.longitude; 
}
——function showError(error) {
    switch(error.code) {
        case error.PERMISSION_DENIED:
            x.innerHTML = "User denied the request for Geolocation."
            break;
        case error.POSITION_UNAVAILABLE:
            x.innerHTML = "Location information is unavailable."
            break;
        case error.TIMEOUT:
            x.innerHTML = "The request to get user location timed out."
            break;
        case error.UNKNOWN_ERROR:
            x.innerHTML = "An unknown error occurred."
            break;
    }
}
</script>
——</body>
</html>

HTML Frame Kullanımı

Yan tarafta html frame kullanımı ile ilgili bir örnek verilmiştir.
Aşağıdaki linki tıklayarak örneği indirebilirsiniz. Örneği indirme linki
Farklı bir frame örneği

21 Ocak 2015 Çarşamba

Sabit hatları aramanın en uygun yolu, üstelik ücretsiz deneme fırsatıyla!

Sevdiklerimiz her zaman yüz yüze görüşebilecek kadar yakınımızda olamıyor. Sesini duymak, bir haber almak için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor. 

Birçoğumuz biliyoruz ki, sevdiklerimizle görüşmek için bize ücretsiz fırsatlar sunan çeşitli uygulamalar var. Bu uygulamalar sayesinde sadece mesaj değil, sesli ve hatta görüntülü aramalar yapabiliyoruz. Ancak bu uygulamanın her iki tarafta da yüklü olması gerekiyor. Çok fazla uygulama seçeneği var ve sevdiklerimiz ne kullanıyorsa biz de ona göre farklı uygulamalar yüklüyoruz. İşte bu sorunu çözmek için yola çıkan LINE’ın geliştirdiği LINE Premium Call özelliği ile tüm sevdiklerinize tek bir platformdan çok uygun fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. Öyle ki yurtdışını aramanın dakikası 2 kuruşa kadar iniyor. Nasıl diye sorarsanız hemen sizi tanıştıralım.

Telefonunuzda LINE yüklü ise ayrı bir uygulama yüklemeniz ya da abone olmanız gerekmiyor.

LINE indirmek için: http://line.me/tr/download 

LINE Premium Call nedir?

LINE Premium Call internet üzerinden çok düşük fiyatlara telefon görüşmesi yapmanızı sağlayan bir servis. Aramak istediğiniz kişinin interneti yoksa ya da LINE uygulamasına sahip değilse LINE Premium Call üzerinden hem sabit hem de cep telefonlarına arama yapabiliyorsunuz. 

Yurtdışı: Dünyanın dört bir yanından sevdiklerimizi telefonunda LINE yüklü olsa da olmasa da ya da interneti olsa da olmasa da mobil cihazınızdan kolaylıkla ve ucuz bir şekilde arayabiliyorsunuz.

Yurtiçi: Online yollarla ulaşamadığımız arkadaşlarımızı da LINE Premium Call ile ister cepten ister ev telefonundan arayabiliyoruz.

LINE Premium Call nasıl kullanılır?

LINE Premium Call kullanabilmek için öncelikle kredi yüklemesi yapmanız gerekiyor. Eğer krediniz yoksa merak etmeyin, LINE’ın yakın tarihte bir etkinliği olacak ve katılarak ücretsiz kredi kazanabileceksiniz. Ayrıntılarını yazının devamında okuyabilirsiniz.

Şu anda en düşük 200 kredi yüklenebiliyor ancak rakam gözünüzü korkutmasın, yalnızca 4,29 TL ödüyorsunuz ve yurtdışındaki sevdiklerinizle uzuuun uzun sohbet edebiliyorsunuz.

Kredi satın almak ya da mevcut kredinizi görmek için Ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

Kredinizi satın aldıktan sonra arama yapmak istediğiniz kişiyi seçip doğrudan arayabilirsiniz. Ya da ülke kodu tercihi yapıp numarayı girerek arayabilirsiniz. Ayrıca her aramadan önce aramanızın ne kadar ücretlendirileceği ekranın altında bilgi olarak gösteriliyor.

Geçmiş aramalarınızın listesi de Premium Call menüsü altında görüntülenebiliyor.

LINE Premium Call Fiyatları nedir?

LINE sabit hat ve cep telefonlarına arama yapma imkanı sunan diğer servislere göre en uygun tarifeyi sunuyor. Döviz kuruna göre fiyatlar değişebilse de yaklaşık ücretler şöyle:

“seviyorum” de sevdiklerinle LINE Premium Call’dan ücretsiz 200 dakikaya kadar arama kazan!

LINE’ı yükleyerek ve 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak etkinliğe katılarak 200 dakikaya kadar (arayacağınız ülkeye, sabit hat ya da cep telefonuna göre küçük farklılıklar gösteriyor) kullanabileceğiniz 200 LINE Premium Call kredisi kazanıyorsunuz. Etkinliğe katılmak için ise yapmanız gereken çok kolay;

  • LINE Türkiye resmi hesabından bilgilendirme mesajı geldiğinde “seviyorum” yazıp mesaj olarak yanıtlamak

Etkinliğe katıldıktan sonra krediniz otomatik olarak hesabınıza yükleniyor. Yüklenen kredinizi LINE-> Diğer/Daha Fazlası-> LINE Premium Call’a girerek takip edebilirsiniz.

Eğer LINE’da telefon numaranızı kayıt altına almadıysanız, LINE’ın yönlendirme mesajıyla, önce numaranızı kayıt altına alıp, sonra da “seviyorum” diyerek etkinliğe katılabiliyorsunuz.

Bir boomads advertorial içeriğidir.