7 Mart 2015 Cumartesi

Google Maps Harita Konum Bilgisi Alma

Aşağıdaki HTML5 kodu kullanılarak kullanıcının konum bilgisi google maps üzerinde gösterilmektedir.<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo">Pozisyon Almak için Aşağıdaki Butonu Tıklayın</p>
<button onclick="getLocation()">Google Harita Bilgisi</button>
<div id="mapholder"></div>
<script>
var x = document.getElementById("demo");
function getLocation() {
    if (navigator.geolocation) {
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, showError);
    } else {
        x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
    }
}
function showPosition(position) {
    var latlon = position.coords.latitude + "," + position.coords.longitude;
    var img_url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="
    +latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false";
    document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img src='"+img_url+"'>";
}
function showError(error) {
    switch(error.code) {
        case error.PERMISSION_DENIED:
            x.innerHTML = "User denied the request for Geolocation."
            break;
        case error.POSITION_UNAVAILABLE:
            x.innerHTML = "Location information is unavailable."
            break;
        case error.TIMEOUT:
            x.innerHTML = "The request to get user location timed out."
            break;
        case error.UNKNOWN_ERROR:
            x.innerHTML = "An unknown error occurred."
            break;
    }
}
</script>
</body>
</html>