4 Şubat 2014 Salı

Temel Bilgisayar Programlama Dersi Hakkında

Ders Hakkında: Bu ders yapısal algoritmanın ve programlamanın temel elemanlarını öğrencilere tanıtacaktır. Programlama dili olarak C programlama dili kullanılacaktır. Bu ders süresince öğretilecek konular içinde tip kavramı, temel tipler, deyimler, değişkenler, sabitler, operatörler, temel giriş/çıkış fonksiyonları, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri, döngüler, diziler, katar dizileri (strings) ve standart fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler şunları yapabilecektir;  Problem analiz etme ve algoritma hazırlayarak problemi çözme sürecini anlayacak, Programlama dilinin temel yapı taşlarını öğrenmiş olacak, Küçükten orta boya kadar program yazma, test etme ve hata ayıklama yapmış olacaktır.

Ders Kitabı: J. R. Hanly, E. B. Koffman, ”Problem Solving and Program Design in C”, Fifth Edition, Pearson
Yardımcı Okumalar: C How to Program, Deitel & Associates, (5th edition), ISBN: 0132404168,  2007, Pearson (Türkçesi Sistem Yayınları), C Dersi-Programlamaya Giriş, N.E. Çağıltay, C.F. Selbes, G. Tokdemir, Ç. Turhan, Seçkin Yayınevi, C Dersi-Çözümlü Problem Kitabı, N.E. Çağıltay, C.F. Selbes, G. Tokdemir, Ç. Turhan, Seçkin Yayınevi

Sınav ve Ödevler
2 Ara Sınav,  1 Final, 3 Quiz, 1 Ödev, 10 Lab Örnekleri, 
Not değerlendirmesi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ödev:              %5   (1 tane) ,
Quiz:               %15 (3 tane),
Lab Örnekleri %10 (10 tane),
Ara Sınav:       %30 (2 tane yazılı sınav),
Final: %40 (genel yazılı sınav)