25 Ekim 2014 Cumartesi

Java'da Form Ekranı Oluşturma

 EXIT_ON_CLOSE ile oluşturulan forma kapatma düğmesi eklenmiş. Set size ile oluşturulan formun boyutları belirlenmiş. SetVisible özelliği ile oluşturulan formun aktif olarak görüntülenmesi sağlanmıştır. Oluşturulan formun üst tarafına title yazılmış ve label eklenerek label içerisine yazı eklenmiştir.

Java'da String Compare


Java Programlama Ödev Konuları.

1-JQuery (Mehmet,Ömer)- 14 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=GNb8T5NBdQg

2-JavaAplet (Sibel,Berkay,Burak,Burhan)- 28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=G5a7G3Y21Rw#t=346

3-Java Game (Kerem Çep)-28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=hBhAWTSu104

4- JavaSlick (Merve Akduman)-14 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=AXNDBQfCd08

5-JavaChat (Doğukan Aydoğdu)-28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=QISU14OrRbI

6 JavaTR (Rıza,Muhemmet,Ayşegül)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=EcuK-AzSm2Q&list=UUimWZEQJ71Wxxde7jsbwT1w

7 JavaTR (Nafih Yalım,Orhan Sarıkaya) 28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=EcuK-AzSm2Q&list=UUimWZEQJ71Wxxde7jsbwT1w

8 JavaSwing (Çağrı,Burak)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=R2rxWr__aUY

8 JavaWeb (Serkan)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=XgFfBdwhvzc&list=PLB59C6BBACE1001BB&index=1

9 JavaNet Beans (Sercan,Samet)- 14 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=A9ZX5rWcDOE

10 JavaNet Beans Tut (Şeçilmedi)
http://www.youtube.com/watch?v=2FOp_RVrAq0&list=PLZAdaq3vS0fon3IVjAEzzrmvJmA9aHY-4&index=1

11 Java Snake (Serkan -Ali Ergene)- 14 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=S_n3lryyGZM

12 Java Android (Emre)- 28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=SUOWNXGRc6g

Dersin Proje Konuları Ayrıca Belirlenecektir.

Java'da GUI oluşturma

Java'da form ekranları oluşturmak için import javax.swing.JOptionPane; kütüphanesi kullanılır. Aşağıda toplama işlemi yapan basit bir grafik ekranı örneği verilmiştir.
package de.vogella.eclipse.ide.first;
import javax.swing.JOptionPane;

public class MyFirstClass {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hi Eclips");
String fn = JOptionPane.showInputDialog("İlk Sayıyı Gir");
String sn = JOptionPane.showInputDialog("İkinci Sayıyı Gir");

int num1 = Integer.parseInt(fn);
int num2 = Integer.parseInt(sn);
int sum = num1 + num2;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mesaj" +sum, "the title", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

}

}

Java'da Inheritance (Kalıtım)


Java'da kullanılan classlar içerisinde bulunun bir metotun aynısı başka bir class içerisinde de tanımlanıp aynı kod parçası tekrardan yazılabilir. Ancak bu method içerisinde bulunan kodlarda bir değişiklik yapıldığında aynı değişikliğin diğer methotlar içerisinde de yapılması gerekliğinde oldukca zaman alıcı ve hata üretmeye açık bir konu teşkil edecektir. Bu nedenle kullanılan o methot başka bir class içerisinde bir methot olarak tanımlanır ve o metotu kullanan diğer classlar o yeni methoda kalıtım yolu ile bağlanırlar. Bu sayede o method ta yapılacak bir değişiklik diğer methotlar içinde aktif olacaktır. Bu işin yapılması için ortak methodu kullanan classa diğer classların bağlantı yapılması gerekmektedir. extends kodu kullanılarak bu bağlantı sağlanacaktır. Yanda bu konu ile ilgili örnek verilmiştir.

Aynı örneği tuna extends potpie şeklindede deeyiniz.
Ana class olan food classının içerisinde bulunan eat methodu public olmak zorundadır. Eğer eat methodu private şeklinde tanımlanırsa alt classlar olan tuna yada poptie tarafından bu classa erişim imkanı olmayacaktır.


Java'da Final Kullanımı


Java'da Static Kullanımı


Java'da Class yerine Enum kullanımıJava'da Çoklu class kullanımı ve toString

Yandaki örnek için 3 adet class kullanılmıştır. Ana class olan apple classı diğer classlardan bilgi alarak bilgilerin sonuçlarını ekrana yazmıştır.

Java'da Aynı isimde obje oluşturma (farklı sayıda giriş değeri kullanarak)

Yanda verilen 2 classta get set komutları kullanılmış. Classlar arası veri gönderimi gerçekleştirilmiş ve aynı isimde farklı girdi değerleri kullanılarak classlar arası bilgi gönderimi sağlanmıştır.

17 Ekim 2014 Cuma

Java'da Private,Public ve This

Bir class içerisinde tanımlanan bir değişken; eğer aşağıdaki örnekteki gibi private şeklinde tanımlanırsa. O değişkene sadece o class içerindeki metorlar erişebilir. Eğer o class içerinde yapılan tanımlamada private yerine public tipinde bir tanımlama olur ise o zaman, o değişken farklı classlar tarafındanda kullanılabilir.

13 Ekim 2014 Pazartesi

Akış Diyagramlarının Temelleri (Bir oyun üzerinden)

Yazılımın temellierinin anlatıldığı 8 milyondan fazla kişinin algoritma oluşturduğu bir uygulama. Uygulama sayesinde algoritmanın temel yapılarını(if,else,while,for,vb) bir oyun üzerinden öğrenebilirsiniz. 20 adımdan oluşan uygulamayı tamamladığınızda size bir adet sertifika verilecektir.
Uygulama içerisinde verilen kısa videoların Türkçe altyazı seçeneği mevcuttur.http://learn.code.org/hoc/1

http://learn.code.org

Java Lab Uygulamaları -2

1-) Aşağıda verilen 2 farklı uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.2-) Aşağıda verilen uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.


3-) Aşağıda  verilen uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.


Java'da Farklı Classlar Kullanarak Bir Hesap Makinesi Oluşturma1.Yukarıda gösterilen hesap makinesi projesini oluşturun.
2.Hesaplama isimli paket dosyasını projeye ekleyin.
3 Calc ve HesapCalıstır isimli classları projeye ekleyin.
4 Yukarıda görünen kodları yazarak projeyi çalıştırın.