25 Ekim 2014 Cumartesi

Java'da Çoklu class kullanımı ve toString

Yandaki örnek için 3 adet class kullanılmıştır. Ana class olan apple classı diğer classlardan bilgi alarak bilgilerin sonuçlarını ekrana yazmıştır.