25 Ekim 2014 Cumartesi

Java'da Inheritance (Kalıtım)


Java'da kullanılan classlar içerisinde bulunun bir metotun aynısı başka bir class içerisinde de tanımlanıp aynı kod parçası tekrardan yazılabilir. Ancak bu method içerisinde bulunan kodlarda bir değişiklik yapıldığında aynı değişikliğin diğer methotlar içerisinde de yapılması gerekliğinde oldukca zaman alıcı ve hata üretmeye açık bir konu teşkil edecektir. Bu nedenle kullanılan o methot başka bir class içerisinde bir methot olarak tanımlanır ve o metotu kullanan diğer classlar o yeni methoda kalıtım yolu ile bağlanırlar. Bu sayede o method ta yapılacak bir değişiklik diğer methotlar içinde aktif olacaktır. Bu işin yapılması için ortak methodu kullanan classa diğer classların bağlantı yapılması gerekmektedir. extends kodu kullanılarak bu bağlantı sağlanacaktır. Yanda bu konu ile ilgili örnek verilmiştir.

Aynı örneği tuna extends potpie şeklindede deeyiniz.
Ana class olan food classının içerisinde bulunan eat methodu public olmak zorundadır. Eğer eat methodu private şeklinde tanımlanırsa alt classlar olan tuna yada poptie tarafından bu classa erişim imkanı olmayacaktır.