26 Kasım 2014 Çarşamba

Kaynaklar (Algoritma ve Programlama Dersi İçin)

  •  C Dersi: Çözümlü Problem Kitabı (230 Çözümlü Örnek İçeren)Seçkin Yayınevi Yazarlar: Fügen C. Selbes,Gül Tokdemir,Çiğdem Turhan,Nergiz Ercil Çağıltay
  • N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
  • Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks
  • http://www.codeblocks.org
  • http://www.AlgoritmaveProgramlama.com
  • http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/c