26 Nisan 2014 Cumartesi

9 Nisan 2014 Çarşamba

Görsel Ödev- 5 (Sayı Tahmini)

Yukarıdaki gibi bir tasarım yapmanız isteniyor. Bir global değişken tanımlayalım.
Public Class Form1
Dim tutulan As Integer
Formun load olayına aşağıdaki kodu yazalım.
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim r As New Random
        tutulan = r.Next(100)
        ListBox1.Items.Add("1-100 arası bir sayı tuttum.")
        ListBox1.Items.Add(" Bil bakalım kaç?")
End Sub
Program tahmin olarak girilen sayının tutulan sayıdan küçük ya da büyük olduğunu yazacak, en sonunda ise sayının bulunduğunu onaylayacaktır.

Görsel Ödev -4 (Para Hesabı)

Yandaki gibi bir tasarım yapmanız isteniyor. Textbox içine girilen değer 100, 50, 20, 10 ve 5 liralık banknotlar halinde ifade edilip, gösterildiği gibi listbox içine çıktı olarak yazılacaktır.

Program hem butona tıklandığında hem de textbox içindeyken Enter tuşuna basıldığında hesap yapsın istendiğine göre gerekli kodu yazınız.