9 Nisan 2014 Çarşamba

Görsel Ödev- 5 (Sayı Tahmini)

Yukarıdaki gibi bir tasarım yapmanız isteniyor. Bir global değişken tanımlayalım.
Public Class Form1
Dim tutulan As Integer
Formun load olayına aşağıdaki kodu yazalım.
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim r As New Random
        tutulan = r.Next(100)
        ListBox1.Items.Add("1-100 arası bir sayı tuttum.")
        ListBox1.Items.Add(" Bil bakalım kaç?")
End Sub
Program tahmin olarak girilen sayının tutulan sayıdan küçük ya da büyük olduğunu yazacak, en sonunda ise sayının bulunduğunu onaylayacaktır.