9 Ocak 2017 Pazartesi

Ad-lib testleri


Ad-lib test ler doğaçlama olarak yapılan rast gele sayılar ile programın test edilmesini sağlar.
Ad-lib testleri tam olarak sistem ile ilgili bir şey ispat edemesede. Genel anlamda kullanılabilrilike ile ilgili yapılan testlerdir.


Özet
Veri girişleri sistem için çok önemli noktalardır.
Güvenlik ve sistemin doğru çalışması açısından.
Dış dünyadaki veriler ,belli bir formata göre sistem içerisine alınmalıdırlar.
Çöp olarak belirlenen verilerin sistem içerisine alınmaması için anlık kontroller yapılmalıdır.
Hata kontlerleri sistemin en alt noktasından başlatılmalı ve her seferinde tek bir hata oluşturularak kontrol edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise hata sayıları arttırırlarak test işlermleri gerçekleştirilmelidir.
Onaylama testleri söz dizimini kapsayıcı şekilde olamlıdır.
Uç değerler ve sınır değerler test edilmesine öncelik verilmelidir.(Sınırlayıcıları düşünün.)
Otomatik test programları çalıştırılarak testler yapılmalıdır.
Anlık yapılan Ad-lib testleri ile sistemin durumu incelenebilir.
Değer üreteçleri ile programa değerler verilerek programın düzün olarak çalışıp çalışmadığına bakılmalıdır.