24 Ocak 2017 Salı

İşlevsel Büyüklük Kestirim Yöntemleri


En fazla kullanılan diğer bir yazılım büyüklük ölçüm grubu, uzunluk niteliğinin aksine yazılımın işlevsellik niteliği ile ilgilidir.


İşlevsel Büyüklük Ölçümü (Functional Size Measurement - FSM), kullanıcıya teslim edilecek yazılımın işlevselliğini temel alır.

FSM, işleve göre karmaşıklığın ve büyüklüğün belirlenmesi ile ölçülmektedir.

Teknik Büyüklük Ölçütleri -  geliştirici bakış açısından…

İşlevsel Büyüklük Ölçütleri - kullanıcı bakış açısından…


İşlev Puanı (Function Points - FP),
IFPUG İşlev Puanı Analizi (IFPUG Function Points Analysis – IFPUG FPA),
Mark II İşlev Puanı (Mark II Function Points – MK II FP),
Nesma İşlev Puanı (Nesma Function Points),
Tam İşlev Puanı (Full Function Points – FFP),
COSMIC Tam İşlev Puanı (COSMIC Full Function Points – COSMIC FFP),
Nesne Puanı (Object Points),
Nesne-Tabanlı İşlev Puanı (Object-Oriented Function Points – OO FP),
Nesne-Tabanlı Yöntem İşlev Puanı (Object-Oriented Method Function Points – OOmFP),

İlk olarak İşlev Puanı (Function Points) ve İşlev Puan Analizi (Function Points Analysis - FPA) 1979 yılında IBM’in satır sayısına alternatif olarak yazılım büyüklük ölçümü için Allan Albrecht tarafından ortaya çıkartılmıştır. 1983 de ise, Allan Albrecht ve John Gaffney tarafından Yönetim Bilgi Sistemlerinin büyüklüğünü ölçmek için FSM yöntemi geliştirilmiştir. Daha sonra farklı kitleler tarafından orijinal FPA yöntemi üzerinde yapılan oynamalarla, aralarında ölçüm yöntemi farklı birçok FSM yöntemi geliştirilmiştir.