17 Ocak 2017 Salı

Tablo Döndüren FonksiyonlarBu tür fonksiyonlar çalışma prensibi bakımından view’ lara benzerler fakat farklı olarak dışarıdan parametre de alabilirler. Tablo döndüren fonksiyonların genel kullanım biçimi şöyledir.

CREATE FUNCTION [sahip-ismi] fonksiyon_adı ( [@Parametre_adı veri_tipi, …..] )
RETUNS TABLE
AS
RETURN (SELECT cümlesi)

Yazılan fonksiyon incelendiğinde RETURNS TABLE ifadesi ile bir tablo döndürüleceği belirtilmiştir. Daha sonra RETURN ifadesinde yazılmış olan SELECT cümlesi ile kullanıcıya geri döndürülmesi gereken kayıtlar sorgulanarak gönderilmiştir. Fonksiyonun çalıştırılması şöyledir.


Örnek-2: Genellikle E-ticaret sitelerinde yer alan ve bir ürünü alanlar bunları da satın aldı şeklinde karşımıza çıkan ürünlerin listesi yer almaktadır. Aynı şekilde bir kullanıcı kodu kullanarak böyle bir liste oluşturacak bir fonksiyon yazalım. Bunun için gerekli olan tablolar şunlardır. 
tblUrun: Ürün bilgilerinin yer aldığı tablodur.
tblSiparisDetay: Sipariş detaylarının yer aldığı tablodur.
tblSiparis: Siparişi verilen ürünlerin tutulduğu tablodur.


Bu fonksiyon belli bir ürünü satın alan kullanıcıya ait kullanıcı kodunun bulunmasını sağlamaktadır. Buradan elde edilecek olan kullanıcı kodu yazılacak olan ikinci fonksiyonda kullanılacaktır.

Bu işlem iki aşamalıdır. Yani iki ayrı fonksiyon yazılmalıdır. Bunlardan birincisi şöyledir:
CREATE FUNCTION AlanlarinKodu(@urunKod int)
RETURNS TABLE
AS
RETURN SELECT kullaniciKod FROM tblSiparisDetay SD
INNER JOIN tblSiparis S ON S.faturaKod=SD.faturaKod
WHERE urunKod=@urunKod


Bu fonksiyon belli bir ürünü satın alan kullanıcıya ait kullanıcı kodunun bulunmasını sağlamaktadır. Buradan elde edilecek olan kullanıcı kodu yazılacak olan ikinci fonksiyonda kullanılacaktır.


Bu fonksiyonda ise ürün kodu girilerek bu ürünü alan kişinin başka hangi ürünleri aldığı listelenmektedir.
Burada tblUrun ve tblSiparisDetay tabloları kullanılarak siparişi verilen ürünler tespit edilmiştir.
Ardından tblSiparis tablosu ve elde edilen bu liste faturaKod değerleri kullanılarak birleştirilmiştir.
Elde edilen yeni liste kullanıcı kodlarına bakılarak bu listede hangi kullanıcının hangi ürünü satın aldığı tespit edilmiştir.


İkinci yani asıl fonksiyonumuz ise şöyle olacaktır.
CREATE FUNCTION BunuAlanBunlariAldi(@urunKod int)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
SELECT U.urunKod,U.urunAd FROM tblUrun  U
JOIN tblSiparisDetay SD ON SD.urunKod=U.urunKod
JOIN tblSiparis S ON S.faturaKod=SD.faturaKod
JOIN AlanlarinKodu(@urunKod) FNA ON
FNA.kullaniciKod=S.kullaniciKod

Bu fonksiyonda ise ürün kodu girilerek bu ürünü alan kişinin başka hangi ürünleri aldığı listelenmektedir.
Burada tblUrun ve tblSiparisDetay tabloları kullanılarak siparişi verilen ürünler tespit edilmiştir.
Ardından tblSiparis tablosu ve elde edilen bu liste faturaKod değerleri kullanılarak birleştirilmiştir.
Elde edilen yeni liste kullanıcı kodlarına bakılarak bu listede hangi kullanıcının hangi ürünü satın aldığı tespit edilmiştir.