24 Ocak 2017 Salı

Yazılımda Ölçme

Yazılım ölçümünü (software metrics) bir yazılımın yada yazılım projesinin ölçebildiğimiz herhangi bir özelliği olarak tanımlayabiliriz.

Her yazılım projesinin temel hedefi, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan, öngörülmüş bütçe ile zamanında teslim edilen hatasız bir yazılım geliştirmektir.

Yazılımda ölçüm yöntemlerinin kullanılması, yazılım sektöründe gittikçe önem kazanır olmuştur.

Kurumlar üç ana amaçla yazılımda ölçümü gündemlerine almaktadırlar:
Yazılım projesini anlamak ve modellemek,
Yazılım projelerinin yönetilmesine yol göstermek,
Yazılım süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yön vermek,
Ne yazık ki yazılım projelerinde bu üç koşulun bir arada sağlanması genelde mümkün olmamaktadır.

Yazılımın ölçülebilmesi, harcanılan zaman, emek, proje büyüklüğü ve kalite gibi faktörlerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

Organizasyonlar, bu verilere dayanarak ileride alacakları projeler için kestirim yapabilme imkânı bulabileceklerdir.

Yazılım projelerinde kaliteyi arttırmak, her şeyden önce doğru ölçme yöntemlerine bağlıdır. Birden fazla kestirim yöntemi kullanılmalıdır.
Örnek olarak, ele alınan projedeki personel gereksiniminin tam olarak belirlenebilmesi için ürün büyüklüğü bilgisi gereklidir.

Beş Temel Yazılım Ölçütü

Büyüklük (Size),
Emek (Effort),
Maliyet (Cost),
Zaman (Duration),
Kalite (Quality).

Büyüklük; kodun satır sayısı.
Emek; proje kapsamında ayda kaç kişi çalışacak.
Maliyet; projenin ne kadara mal olacağı.
Zaman; proje kaç ayda tamamlanacak.
Kalite; projenin kalitesi tespit edilen hata sayısından ölçülebilir.


Yazılım Büyüklük Kestirim Yöntemleri

Yazılım büyüklük kestiriminde kullanılan yöntemler;
teknik büyüklük kestirim yöntemleri,
işlevsel büyüklük kestirim yöntemleri
 olarak sınıflandırılmıştır.