23 Ocak 2017 Pazartesi

PROJE PLANLAMAYA GENEL BAKIŞ


Bu bölüm kapsamında, Proje Planlama ile ilgili temel kavramları inceleyeceğiz. Bu bağlamda, önce proje planlamasına giriş yapacağız.
Ardından projelerin nasıl seçildiği ya da projeye nasıl karar verildiğini göreceğiz. Proje seçiminin ardında ilgili projenin kapsamı ve hedeflerini belirlememiz gerekir. Hemen ardından proje için gerekli olan altyapının belirlenmesi aşaması gelir. Daha sonra projeye ilişkin karakteristik özelliklerin neler olduğunun çıkarılması ve bunların analiz edilmesi gerekir. Bu analiz işleminin nasıl yapıldığını göreceğiz.
Proje ürünlerinin ve işlerinin nasıl belirlenmesi gerektiğini ele alacağız. Bu noktada her bir iş için gerekli emeğin nasıl hesaplanması gerektiğine yönelik bir giriş yapacağız. Proje içersindeki işlere yönelik ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Proje kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini öğreneceğiz. Son olarak ise proje planının gözden geçirilmesi ve gerçekleştirilmesi konularını ele alacağız.


Proje Planlamaya Giriş

Proje planlama,  belirlenen kaynaklar ve tanımlanan adımlar ile belirli bir zaman dilimi içinde projenin nasıl tamamlanacağına yönelik bir başlangıç disiplinidir.

“I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.” (Dwight D. Eisenhower, 34th US President)

Proje planlama, proje entegrasyonuna odaklanılan bir proje yönetim safhasıdır.

Proje planı, bütün proje faaliyetlerinin mevcut durumunu yansıtmaktadır.
Projenin kontrol edilmesini ve izlenebilmesini sağlamaktadır.
Planlar her zaman işe yaramaz, ancak planlama vazgeçilmezdir.
Proje planlama görevleri, projenin çeşitli elemanlarının koordine edilmesini sağlamaktadır ve dolayısıyla projenin yürütülmesine de rehberlik etmektedir.
Proje planlama, proje içersindeki iletişimin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Bunun yanında proje gelişiminin ölçülmesini ve izlenmesini sağlar. Ayrıca planlama kararlarına ilişkin ayrıntılı bir dokümantasyon sağlar.
Proje planlama, projesinin başarısı için çok önemlidir. Projenin başından itibaren yapılan dikkatli planlama ile maliyetli hatalar önlenmiş olunur. Bu proje uygulamasının zaman ve bütçe dahilinde hedeflerine ulaşmasında bir güvence sağlar.
Proje planlama, proje içersindeki koordinasyonu sağlayarak, projenin yürütülmesine rehberlik sağlıyor.
Bunun yanında proje ekibi ile paydaşlar arasındaki iletişimin kolaylaşması açısından planlama önelidir. Ayrıca projenin ölçülebilmesini ve ayrıntılı bir dokümantasyonun oluşmasını sağlar.


Proje planlama için birçok farklı teknik kullanılabilmektedir.

Bu ders kapsamında “Step Wise” yönteminden bahsedilecektir.

Proje planlamayı diğer yöntemlerden ayırt etmeye yardımcı olan ve “Step Wise” yöntemi olarak adlandırılan bir çerçeve tanımlanmıştır.
Diğer yöntemlere örnek olarak, PRINCE2 verilebilir.
PRINCE2, İngiliz Hükümeti Ticaret Ofisi tarafından desteklenen bir proje yönetim standardıdır. Bu standart özellikle iş değişim projeleri ile bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda İngiltere’deki ticari olmayan projelerde de geniş çapta kullanılmaktadır.