18 Ocak 2017 Çarşamba

Yazılım Uygulamasının 4 Boyutu

1. İnsan
“It’s always a people problem” Gerald Weinberg, “The Secrets of Consulting”
 • Yazılım Uygulamasını İyileştirmek İçin
 • Yazılım Ekip Seçimi (Doğru kişi doğru iş)
 • Takım Organizasyonu
 • Motivasyon
2.Süreç
 • Süreç doğru tanımlanmış mı?
 •  Süreç için Tanımlanan Yöntem ve Teknik doğru mu?
 • Başlangıç nasıl belirlenecek(temelleri)?
 • Hangi kalite güvencesi standartları uygulanacak?
 • Risk yönetimi olacak mı?
 • Yaşam Döngüsü planlaması yapıldı mı?
 • Müşteri odaklı olarak mı geliştirildi?
 • Süreç  gelişme sırasında süreç olgunluğuna bakıldı mı(bütün işleri yerine getirip getirmediği sınandı mı?)

 • Takip(Tracking)
 • Maliyet, çaba, program
 • Planlanana karşılık Gerçekleşen
 • Planının dışına çıktığınızda neler yapılacak?

Ölçüm
Yazılım Nasıl Ölçülür ve Neleri Ölçmek gerekir?
Tarih ve öngörülen     maliyet     program     çaba     ürün özellikleri
Alternatifler     kazanılan değer analizi     kusur oranları
            verimlilik (örn: SLOC)
        karmaşıklık (örn: function noktaları)

Teknik ve Temeller
Gereksinimleri,Analiz,Dizayn,Kodlama,Kalite Güvence,Dağıtım

3.Ürün
 • Gözle görülür ilerleme sağlandı mı?
 • Yazılım büyüklüğünün belirlendi mi? Ve ne kadarı gerçekleşti?
 • Ürün özellikleri ve gereksinimleri neler?
 • Özellikler farklı şartlarda sınandı mı?
4.Teknoloji

 • Genellikle en önemli bir boyutu
 • Dil ve araç seçimi belirlendi mi?
 • Yazılımın değeri ve oluşturma maliyeti nasıl hesaplandı?


Yazılım başarısı için Zamanında, İsterleri karşılayan ve planlanan bütçeyi aşmayan yazılımlar üretin.