23 Ocak 2017 Pazartesi

Step Wise

“Step Wise” yöntemi PRINCE2 ile uyumludur.
Bu yöntem bir projenin planlama adımlarını kapsar, ancak projenin kontrol edilmesini ve izlenmesini dikkate almaz.

Yanda verilen şekil, ana planlama faaliyetleri için bir taslak sağlamaktadır.

1. ve 2. adımlar bazı durumlarda paralel olarak ele alınabilir.
5. ve 6. adımlar proje içersindeki her bir işlem için tekrar edilmelidir.
4. adımda belirlenen işlemler ve ürünler ayrıntılı olarak gözden geçirilmelidir.
5. ile 8. adımlar arasında ayrıntılı bir tekrar söz konusudur.0. Proje Seçimi: Seçilmiş olan projenin yürütülebilmesi için bazı süreçler olmalıdır. Proje seçiminin nasıl gerçekleştirildiğini 2. Bölümde yer alan Proje Değerlendirme başlığı altında ayrıntılı olarak incelemiştik.

1. Proje Kapsamı ve Hedeflerini Belirleme: İlk başlangıçta ana paydaşların, projeye ilişkin tüm hedeflerin farkında olması önemlidir. Bu konuyu 1. Bölümde tartışmıştık.

2. Proje Altyapısının Belirlenmesi: Bilinen bir ortamda kurum-içi bir proje üzerinde çalışıyorsak bu önemli olmayan bir adım olabilir. Ancak bu proje daha sonra satılacaksa, projeyi satın alacak müşterinin altyapısının incelenmesi gerekecektir.

3. Proje Karakteristiklerini Analiz Etme: Farklı proje türleri farklı teknik ve yönetim yaklaşımlarına gereksinim duyacaktır. Örneğin; Endüstriyel bir araç içindeki gömülü yazılımı uygulanmasına yönelik bir proje iş bilgi sistemine göre farklı bir metot kümesine gereksinim duyacaktır.

4. İşlemleri ve Ürünleri Belirleme: Yazılım projeleri ile elde edilecek ürünleri listeleyerek başlamak en iyisidir. Ürünleri oluşturmak için gerekli işlemler daha sonra tespit edilebilir.

5. Her Bir İşlem İçin Emek Kestirimi:

6. İşlem Risklerini Belirleme: Bir proje için gerekli süre ve emeğe ilişkin olarak yapılan tahmin, projenin gerçekleştirilmesi süresince değişecektir.  Gereksinim duyulan ilave emek/zamana ilişkin olarak çok yüksek bir risk vardır. Bu riski azaltmak için işlemler formüle edilebilir.

7. Kaynakların Tahsisi: Yazılım projeleri ile bu kaynaklar ağırlıklı olarak personel olacaktır, ama bu kaynaklar diğer ekipmanlar da olabilir.

8. Planın Gözden Geçirilmesi: Yapılan plan hakkında hiç kimse bir şey bilmiyorsa plan iyi değildir.

9. Planın Gerçekleştirilmesi:

10. Düşük Düzey Planlama: Bir projenin tamamı olmasa bile büyük bir kısmı başlangıçta ayrıntılı olarak planlanabilir. Planlama için gerekli olan bilgilerin çoğu başlangıçta belirlenemese bile bu bilgiler daha sonraki adımlarda tamamlanabilir.


“Step Wise” planlama aktiviteleri için genel çerçeve aşağıdaki tabloda verilmektedir.