23 Ocak 2017 Pazartesi

Maliyet – Fayda Değerlendirme Teknikleri


Projelerin karşılaştırılması için kullanılan birkaç teknik vardır.
net kar, geri ödeme süresi, yatırım geri dönüşü, net bugünkü değer, içsel getiri oranı.

Tabloda, dört proje için nakit akış tahminleri verilmiştir.
Bu başlık altında, nakit akış tahminlerini temel alan projelerin karşılaştırılması için kullanılan bazı yöntemleri ele alacağız.

Tabloda, dört proje için nakit akış tahminleri verilmiştir. Bütün durumlar göz önünde bulundurularak, her yılın sonunda nakit akışın gerçekleşeceği varsayılır. Kısa vadeli projeler için genellikle aylık ya da üç aylık nakit akışı tahminlerinde bulunulmalıdır.

Tabloda dört projeye ilişkin olarak verilen nakit akış tahminlerini inceleyelim. Negatif değerler proje için harcanan gideri, pozitif değerler ise proje ile kazanılan geliri temsil etmektedir. Finansal üstünlüğüne göre bu dört projeyi sıralayalım ve sıralamayı neden bu şekilde gerçekleştirdiğinizi not edin.