24 Ocak 2017 Salı

Mark II İşlev PuanıCharles Symons’a göre;
Bir uygulamanın bileşenlerinin belirlenmesi Albrecht’in FPA’sında zordur,
Albrecht yaklaşımı iç karmaşıklıkla ilgili hiçbir düşünceye sahip değildir,
On dört ayarlama faktörü yeterli değildir.

1980’lerde İngiltere’de MKII İşlev Puanı geliştirildi.

MK II, kullanıcıya sağlanan işlevselliğin değerinden çok işlevselliği üretmek için gerekli emeğe odaklamak için tasarlanmış bir yöntem.

MK II, uygulamayı mantıksal işlem gruplarına ayrıştırmaktadır. Symons mantıksal bir işlemi; “bilgi almak için bir gereksinim ya da kullanıcıyı ilgilendiren bir olay ile tetiklenen benzersiz bir girdi/işlem/çıktı birleşimi” olarak tanımlar.


Symons, Albrecht’in FPA yönteminde gördüğü bu eksiklikleri çözmek için 1980’lerde İngiltere’de MKII İşlev Puanını geliştirdi.

Düzeltilmemiş İşlev Puanı (Unadjusted Function Points - UFP), girdi, çıktı ve işlemlerin toplam sayılarının bir fonksiyonudur.