23 Ocak 2017 Pazartesi

PROJE DEĞERLENDİRME ve PROGRAM YÖNETİMİ

Bir yazılım projesine başlamadan önce bütün gereksinimler ve parametreler ortaya konulmalı ve ona göre karar verilmelidir. Fizibilite çalışması genel olarak parasal ve teknik parametreleri ortaya koyar. Bu veriler iyi bir şekilde işlenip proje değerlendirilmelidir.

Proje değerlendirmede genellikle aşağıdaki işlemler yerine getirilir:
Girdilerin ve çıktıların yatırımın ekonomik ömrü içindeki dağılımı,
Gelir ve giderlerin yıllara göre dağılımı,
Gelirler ve giderler arasındaki ilişkinin irdelenmesi.

Bu değerlendirme kriterlerine göre karara varılır. Ya proje reddedilir, ya da kabul edilerek fiziki olarak yatırıma başlanır.
Birçok yatırımın ardındaki itici güç, firma kaynaklarının bugünkü kullanımının gelecekte sağlayacağı finansal karlardır.
Proje yöneticisinin sorumluluğu projesini başarıyla tamamlamaktır. Genellikle projeler başlangıçta ve sonda kaynaklara yaptığı yatırımı belli bir süre sonunda geri kazanabiliyorsa onaylanmaktadır.
Proje Yöneticisi kendisine verilen projenin gerçekleştirmeye değer olup olmadığından emin olmalıdır.
Günümüzde finansal getirisi yüksek projelerin diğerlerine göre daha çok onaylandığı görülmektedir. Günümüzün rekabetçi dünyasında yatırım karlarını en büyük etkileyen etken bu suretle ortaya çıkan kar-zarar hesaplarıdır. Proje Yöneticisi bunu göz önüne alarak kendisine verilen projenin gerçekleştirmeye değer olup olmadığından emin olmalıdır.
Bu karar sadece maliyet değerlendirmesine dayanmamalıdır. Bazı yasal zorunlulukların karşılanması yada stratejik bir yön belirleme ve kar adına yapılıyor olabilir. Birçok proje bu değerlendirme sürecini yaşamaz. Birçok firma finansal değerlendirmede standart değerleri kullanır. ÖR. Üç yılda geri dönüşlü, %20 yatırım geri dönüşü vb. Proje yöneticisi kendi organizasyonunda finans ve yönetim muhasebesi uzmanlarıyla uygun metotları kullanarak değerlendirmeyi yapmalıdır.

Günümüzde finansal getirisi yüksek projelerin diğerlerine göre daha çok onaylandığı görülmektedir. Günümüzün rekabetçi dünyasında yatırım karlarını en büyük etkileyen etken bu suretle ortaya çıkan kar-zarar hesaplarıdır. Proje Yöneticisi bunu göz önüne alarak kendisine verilen projenin gerçekleştirmeye değer olup olmadığından emin olmalıdır.
Bu karar sadece maliyet değerlendirmesine dayanmamalıdır. Bazı yasal zorunlulukların karşılanması yada stratejik bir yön belirleme ve kar adına yapılıyor olabilir. Birçok proje bu değerlendirme sürecini yaşamaz. Birçok firma finansal değerlendirmede standart değerleri kullanır. ÖR. Üç yılda geri dönüşlü, %20 yatırım geri dönüşü vb. Proje yöneticisi kendi organizasyonunda finans ve yönetim muhasebesi uzmanlarıyla uygun metotları kullanarak değerlendirmeyi yapmalıdır.