23 Ocak 2017 Pazartesi

Geri Ödeme Süresi (Payback Period)


Geri ödeme süresi, ilk yatırım geri ödemesi ya da kar ve zararın eşit olduğu durumlar için alınan zamandır.Çoğunlukla, bir organizasyon bütünüyle proje süresini kısaltacağını varsayarak en kısa geri ödeme süresini seçecektir.Geri ödeme süresinin avantajı hesaplanmasının basit olması ve özellikle küçük tahmin hatalarına karşı duyarlı olmamasıdır.Bir seçim tekniği olarak geri ödeme süresinin dezavantajı projenin genel karlılığı göz ardı edilir.Proje 3’ten daha karlı olan proje 2 ve 4 göz ardı edilmiştir.Geri Ödeme Süresi, projenin getirilerinin toplamının, yatırım bedellerini geçtiği zamana verilen addır. Bir diğer ifadeyle projenin kara geçtiği andır. Birden fazla projeyi karşılaştırırken hızlı geri dönüş sağlayacak projenin seçimi doğru olacaktır. Bu da Geri Ödeme Süresi küçük olan projenin daha iyi olduğunun göstergesidir.Geri ödeme süresini, giderler üzerinden bir gelir fazlalığı yani bir birikim elde etmek üzere gereken zaman olarak ta ifade edebiliriz.