23 Ocak 2017 Pazartesi

İş Planı Dokümanı

Giriş; önerilen projeye ilişkin olarak verilen kısa tanımdır.
Proje önerisi; önerilen projenin ana hatlarının özetlenmesidir.
Pazar; yeni bir ürün veya hizmet geliştirilmesine yönelik yapılan planlama aşamasında, diğer rakipler ile rekabet edebilmek için pazar araştırmasının yapılmasıdır.
Kurumsal ve operasyonel altyapı; projenin uygulanması ile organizasyonel yapının bundan nasıl etkileneceğinin tanımlanmasıdır.
Faydalar (benefits); mümkün olduğunca, finansal değerler uygulanan projenin faydalarını arttırmalıdır. Projenin tamamlandığında kuruma sağlayacağı faydalar neler olacak?
Kurumsal ve operasyonel altyapı; geliştirilecek proje için kurumun nasıl bir alt yapı hazırlaması gerekir sorusuna cevap aramaktadır. Dağıtık bir sistem mi gerekir yoksa iş değişim projesi olarak geliştirilen bir bilgi sisteminin düzenlenmesi ve uygulanması için nasıl bir alt yapının kurulması gerektiği gibi sorulara yanıt aranır.
Uygulama planı ana hatları; uygulamanın yönetilmesindeki gerekli ayrıntılardır.
Maliyetler (costs); teklif  önerisini oluşturmak üzere gerekli adımların özetlenmesi ve planlı bir yaklaşım kullanarak beklenen maliyetlerin ortaya çıkarılmasıdır.
Finansal plan; maliyet ve gelirlerin analiz edilmesine yönelik olarak bir çok değerlendirme tekniği vardır. Bu değerlendirme teknikleri kullanılarak finansal plan oluşturulur.
Riskler; projenin gerçekleştirilmesi süresince ortay çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır.
Yönetim planı; bir proje yönetim aracı kullanarak yönetim planının oluşturulmasıdır.

Uygulama planı ana hatları; projenin outsource mu edileceği yoksa kurum-içi mi geliştirileceğine yönelik fikirler sağlar. Ayrıca uygulama planı ana hatları içinde tanımlanan sorumlulukların paylaştırılmasını sağlar. Bir nevi projenin kontrolünü gerçekleştirerek durumu hakkında bize bilgiler sağlar.