24 Ocak 2017 Salı

Algoritmik Olmayan Emek Kestirim Yöntemleri

Algoritmik olmayan emek kestirim yöntemleri;
uzman kararı,
benzerlik ile kestirim ve
büyüklük verisi kullanarak kıyaslama’dır.


Uzman Kararı
Uzman kararı yöntemi, yazılım endüstrisinde emek kestirimi için en çok kullanılan yöntemdir.
Yıllardan beri proje yöneticileri kendi deneyimlerine güvenmişlerdir. Uzman kararında, pek çok uzman önerilen yazılımın uygulama alanı ve geliştirme tekniklerine göre proje emeğini tahmin etmektedir.

Yeni proje daha önce tamamlanan projelerden çok farklı değilse ve deneyimli kestirimciler mevcutsa, emek kestirimi için en uygun yöntem uzman kararıdır.
Ancak, kestirimde uzman kararını kullanmanın bazı zorlukları da vardır. Bu kişisel bir kestirim olacaktır. Her yeni proje için çok deneyimli kestirim yapabilecek kişi bulmak zordur. Sonuç ortaya çıkana kadar uzmanın görüşünü test etmenin hiçbir yolu yoktur ve bu çok geç olabilir. Eğer uzman yoksa, çok yanlış olacaktır.


Benzerlik ile Kestirim
Bu yöntemde, projelere ilişkin pek çok nitelik tanımlanır.
Bu nitelikler tamamlanmış projeler arasından yeni projeye en çok benzeyen projeleri belirlemek için kullanılır.
Yeni projenin emek kestirimi, yeni proje ile tamamlanmış projeler arasındaki farklılıklar dikkate alınarak belirlenir.
Benzerlik esaslı kestirim için, daha önce tamamlanmış benzer projelere ait geçmiş veriler gereklidir. Bu nedenle, bu kestirim yöntemi tamamlanmış projelere ait verileri tutan veri tabanlarına gereksinim duymaktadır.
Benzerlik esaslı kestirim, bütün proje seviyesinde veya alt sistem seviyesinde gerçekleştirilebilir. Bütün proje seviyesini esas alan kestirimler, sistemin tüm maliyet bileşenlerini dikkate alır. Diğer taraftan, alt sistem seviyesini esas alan kestirimler, yeni proje ile tamamlanmış projeler arasındaki benzerlikler ve farklılıkların daha detaylı bir değerlendirmesini sağlamaktadır.

Büyüklük Verisini Kullanarak Kıyaslama
Bu yöntem,  verimliliğin bir uygulama alanı ve büyüklük fonksiyonu olduğu düşüncesini temel almaktadır.
Aşağıda verilen formüle göre, büyüklük verisini kullanarak kıyaslama ile emeği hesaplamak çok basittir;
Emek Tahmini = Proje Büyüklüğü / Teslimat Oranı