23 Ocak 2017 Pazartesi

Risk ve Net Bugünkü Değer

Kısmen riskli görülen projelerde net bugünkü değeri hesaplamak için daha yüksek bir indirim oranı kullanılmaktadır.
Risk primi, örneğin; orta düzeyde güvenli bir proje için %2 veya oldukça riskli bir proje için ise %5 olabilir.

Projeler, bir skorlama yöntemi kullanılarak yüksek, orta ve düşük riskli olmak üzere kategorize edilebilir.
Her bir risk kategorisi için risk primleri belirlenmiştir.

Karar Ağacı

Bu karar ağacı, IOE örnek olayı ile ilgili bir senaryoyu göstermektedir. Amanda, faturalama sisteminin genişletilmesinden sorumludur. Bir alternatif sistemin tamamını değiştirmektir. Karardan IOE’nin pazar genişletme olasılığı etkilenmektedir. Rakiplerin işi  bırakması ile bu durumdan yararlanılabileceğine yönelik güçlü bir söylenti vardır. Bu örnek durumda, büyük bir miktardaki yeni işi toparlayabildiler, ancak faturalama sistemini başaramadılar. Ani bir genişletme yoksa faturalama sisteminin genişletilmesinin net bugünkü değeri  £75,000 olarak değerlendirilmiştir. Ani bir genişletme varsa, o zaman £100.000’lık bir kayıp olacaktır. Tüm sistem değiştirilmiş olsaydı ve büyük bir genişletme varsa, artan satışları ele alabilmenin faydalarına göre net bugünkü değer £250,000 olacaktır. Eğer satışlar artmamışsa net bugünkü değer -£50,000 olacaktır.

Karar ağacı, bu olası sonuçları ve aynı zamanda her bir sonucun tahmini olasılığını göstermektedir. Her sonucun değeri, meydana gelen olasılık ile çarpılan net bugünkü değerdir. Belirli bir karardan ortaya çıkan bir yolun değeri,  bu karara ilişkin olası sonuç değerlerinin toplamıdır. Sistemin yenisi ile değiştirilmesi £10,000 (250,000 x 0.2 – 50,000 x 0.80) olacak iken, sistemin genişletmesi kararı ile bu sonuçların değerlerinin toplamı  £40.000 (75,000 x 0.8 – 100,000 x 0.2)’dır.  Sistemin genişletilmesi en iyi şey gibi görünüyor, ama öyle değil.


Karar ağacı, olası sonuçları ve aynı zamanda her bir sonucun tahmini olasılığını göstermektedir.


Risk Profil Analizi

An approach which attempts to overcome some of the objection to cost-benefit averaging is the construction of risk profiles using sensitivity analysis.