30 Aralık 2011 Cuma

XML Dosyanızı Oluşturup Form İçerisinde Listelemek

Verilen örnekte, proje dosyasında oluşturulan XML dokümanın verileri, kullanılan bir treeView içerisinde  gösterilmiştir.
Bu örnek Kullanılarak kendi XML verilerinizi oluşturup Formlar içerisinde kullanabilirsiniz.
Proje Kaynak Kodları:  Kaynak Kodları ve Proje Dosyası

Çizim Yapmak İçin Gereken (Line Kullanımı)


Formda çizim yapmak için öncellikle Visual Basic Power Packs paketinin Visual Studio içerisinde yüklü olması gerekmektedir.Sonrasında aşağıdaki proje dosyasını çalıştıra bilirsiniz.


Public Sub Draw(ByVal g As Graphics)
        g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias

        Dim rect As Rectangle = Me.ClientRectangle
        Dim cx As Integer = rect.Width
        Dim cy As Integer = rect.Height
        Dim scale As Single = CSng(cy) / CSng(cx)
        Dim _brush As LinearGradientBrush = New LinearGradientBrush(Me.ClientRectangle, Color.Empty, Color.Empty, 45)
        Dim blend As ColorBlend = New ColorBlend()

        blend.Colors = New Color() {Color.Red, Color.Green, Color.Blue}
        blend.Positions = New Single() {0.0, 0.5, 1.0}
        _brush.InterpolationColors = blend
        Dim _pen As Pen = New Pen(_brush)
        Dim x As Integer
        For x = 0 To cx Step 7
            g.DrawLine(_pen, 0, x * scale, cx - x, 0)
            g.DrawLine(_pen, 0, (cx - x) * scale, cx - x, cx * scale)
            g.DrawLine(_pen, cx - x, 0 * scale, cx, (cx - x) * scale)
            g.DrawLine(_pen, cx - x, cx * scale, cx, x * scale)
        Next
        Dim format As StringFormat = New StringFormat()
        format.Alignment = StringAlignment.Center
        format.LineAlignment = StringAlignment.Center
        Dim s As String = "Güzel?"
        g.DrawString(s, Me.Font, _brush, rect.X, rect.Y, format)
    End Sub

 
Proje Dosyası ve Kaynak Kodları:  Kaynak Kodları ve Proje Dosyası

Web Safyasının Kodunu Görme

Herhangi bir web sayfasın kodlarını( HTML, JS yada CSS) görmek için kullanılan basit ama faydalı bir vb kodu. Uygulama Bütün Kodları ve Proje Dosyası Aşağıda Verilmiştir.
  Dim request As System.Net.HttpWebRequest =System.Net.HttpWebRequest.Create("http://www.maltepe.edu.tr/")
Dim response As System.Net.HttpWebResponse = request.GetResponse()
Dim sr As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream())
Dim sourcecode As String = sr.ReadToEnd()


Program Kodları ve Proje Dosyası Kodlar ve Proje Dosyası

29 Aralık 2011 Perşembe

Form içerisinden Bir İnternet Sayfasına Değer Gönderme

WebBrowser kullanılarak bir  internet sayfasına değer göndermek mümkün.(Eskiden şifre elde etmek için kullandığımız bir yöntemdi.)
Yapmamız gereken hangi web sayfasının açılacağına karar vermek.
WebBrowser1.Navigate("mail.yahoo.com")

Sayfa açıldıktan sonrada o sayfasın html kodlarından bulabileceğimiz text alanın adını öğrenmek.
Sonrasında ise aşağıdaki kodu kullanıp değer gönderebiliriz.

WebBrowser1.Document.GetElementById("login").SetAttribute("value", TextBox1.Text)
Projenin tamamlanmış hali kodları ve proje dosyası ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Proje Kodları ve Proje Dosyası Kaynak Kodları ve Proje Dosyası

XML & C# Bir arada (Döviz Kurları Çekim)

XML teknolojisi sayesinde pek çok farklı web sitelerinden XML ile oluşturulmuş verileri çekmek mümkün.
Aşağıda verilen örnekte de Visual Studio 2008 (C#) ile oluşturulmuş bir örnek bulunmaktadır. Bu örnek ile TCMB döviz kurlarını anlık olarak Datagrid içerisine alabilirsiniz. Program içerisine aldığımız döviz bilgileri http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml isimli URL adresten alınmaktadır.
Ekleme için using System.Xml; tanımı dahil olmak üzere bütün tanımlar, kodlar ve proje dosyası aşağıdaki linkte verilmiştir.

Proje Dosyası ve Kaynak Kodları Kaynak Kodları ve Proje Dosyası

28 Aralık 2011 Çarşamba

XNA ile 3 Boyutlu Uygulama Geliştirme

XNA kendi kullandığı özel yapısısı ile 3 boyutlu çizimler ve uygulamaların gelirtirilmesini oldukça kolaylaştı. Visual studio 2008 içerisindeki VB programlama dili kullanılarak geliştirilmiş örnek bir uygulama.Oyun programlama ile uğraşanların kullanabilecekleri temel nitelikte bir örnek. Proje dosyasını ve kaynak kodlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Not: Projenin çalışması için XNA Engine bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

Kaynak Kodları ve Proje Dosyası Kodlar ve Proje Dosyası

27 Aralık 2011 Salı

Oyun Programlama

Uzaylı istilası 1.0 Tüm Kodları ve Proje Dosyası ile aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.(Oyun kodları ile tamamlanmış ve oynamaya hazırdır!)
2D obje kullanımı, Referans ekleme(Ses ve waw dosyası ekleme), Dizi kullanımı, Kod ile nesne oluşturulması gibi pek çok özelliği içerisinde barındıran yararlı bir örnek.
Geliştirilmesi sırasında VB.2015 kullanılmıştır.

  Kaynak Kodları İndirme AdresiBasit Bir Mail Gönderim Programı

Vb.net ile mail gönderimi için Imports System.Net.Mail kütüphanesinin eklenmesi gerekmektedir.
Hotmail kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek mail gönderebilirsiniz.

Dim Gondere As New System.Net.Mail.MailAddress(Gonderen, MailKonusu)
Dim Alici As New System.Net.Mail.MailAddress(Gonderilecek)
Dim eposta As New System.Net.Mail.MailMessage(Gondere, Alici)
eposta.IsBodyHtml = True
eposta.Subject = MailBasligi
Dim mailbilgileri As New System.Net.NetworkCredential(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
eposta.Body = IletilecekMail
Dim MailClient As New System.Net.Mail.SmtpClient()
MailClient.Host = "smtp.live.com" 'Hot mailin SMTP bağlantı adresi
MailClient.Port = "587" ' Bağlantı için Kullanılan Port numarası
Projenin Kodları ve Proje Dosyası  Kodlar ve Proje Dosyası