30 Aralık 2011 Cuma

Çizim Yapmak İçin Gereken (Line Kullanımı)


Formda çizim yapmak için öncellikle Visual Basic Power Packs paketinin Visual Studio içerisinde yüklü olması gerekmektedir.Sonrasında aşağıdaki proje dosyasını çalıştıra bilirsiniz.


Public Sub Draw(ByVal g As Graphics)
        g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias

        Dim rect As Rectangle = Me.ClientRectangle
        Dim cx As Integer = rect.Width
        Dim cy As Integer = rect.Height
        Dim scale As Single = CSng(cy) / CSng(cx)
        Dim _brush As LinearGradientBrush = New LinearGradientBrush(Me.ClientRectangle, Color.Empty, Color.Empty, 45)
        Dim blend As ColorBlend = New ColorBlend()

        blend.Colors = New Color() {Color.Red, Color.Green, Color.Blue}
        blend.Positions = New Single() {0.0, 0.5, 1.0}
        _brush.InterpolationColors = blend
        Dim _pen As Pen = New Pen(_brush)
        Dim x As Integer
        For x = 0 To cx Step 7
            g.DrawLine(_pen, 0, x * scale, cx - x, 0)
            g.DrawLine(_pen, 0, (cx - x) * scale, cx - x, cx * scale)
            g.DrawLine(_pen, cx - x, 0 * scale, cx, (cx - x) * scale)
            g.DrawLine(_pen, cx - x, cx * scale, cx, x * scale)
        Next
        Dim format As StringFormat = New StringFormat()
        format.Alignment = StringAlignment.Center
        format.LineAlignment = StringAlignment.Center
        Dim s As String = "Güzel?"
        g.DrawString(s, Me.Font, _brush, rect.X, rect.Y, format)
    End Sub

 
Proje Dosyası ve Kaynak Kodları:  Kaynak Kodları ve Proje Dosyası