30 Aralık 2011 Cuma

Web Safyasının Kodunu Görme

Herhangi bir web sayfasın kodlarını( HTML, JS yada CSS) görmek için kullanılan basit ama faydalı bir vb kodu. Uygulama Bütün Kodları ve Proje Dosyası Aşağıda Verilmiştir.
  Dim request As System.Net.HttpWebRequest =System.Net.HttpWebRequest.Create("http://www.maltepe.edu.tr/")
Dim response As System.Net.HttpWebResponse = request.GetResponse()
Dim sr As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream())
Dim sourcecode As String = sr.ReadToEnd()


Program Kodları ve Proje Dosyası Kodlar ve Proje Dosyası