23 Ocak 2017 Pazartesi

Maliyet – Fayda AnaliziÖlçülebilir faydaları olan projeler için maliyet – fayda analizi proje değerlendirmesinin temel bir yapı taşıdır.

Maliyet – fayda analizi, ilgili kesimlerin de görüşü alınarak çok sayıda seçenek arasından önerilen projenin olası faydalarını, maliyetlerini ve diğer etkilerini sistematik ve tutarlı bir şekilde ölçen bir karar alma sürecidir.

Bu analiz sonucunda, önerilen projenin faydalarının maliyetlerinden fazla olması halinde benimsenmesi öngörülmektedir.

Maliyet – fayda analizi ile bir yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
Maliyet – fayda analizi iki adımdan oluşur:

Teslim edilen uygulamanın işletilmesi ve projenin yürütülmesi ile ilgili olarak bütün maliyetlerin ve faydaların tanımlanması;
Yeni sistemden beklenen faydalar ile geliştirme ve işletme maliyetlerini içerir.

Ortak birimler içindeki maliyetlerin ve faydaların açıklanması;
Her maliyet ve fayda parasal olarak ifade edilmelidir.
Maliyetleri doğrudan parasal olarak ölçmek kolaydır. Bu aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:
Geliştirme maliyetleri,
Kurulum maliyetleri,
İşletim maliyetleri.

Beklenen faydalar ile geliştirme ve işletme maliyetlerinin belirlenmesine yönelik tahminler yapılır. Bu tahminler maliyetler ile faydalar arasındaki değişikliği yansıtmalıdır.

Geliştirme maliyetleri: yeni sistemin geliştirilmesine ilişkin harcanılan maliyetler.

Kurulum maliyetleri: yeni donanım maliyetleri, çalışanların eğitimine ilişkin maliyetler, mevcut sistemin yeni sisteme dönüştürülmesine ilişkin maliyetler.

İşletim maliyetleri: kurulumdan sonra sistemin işletilmesine ilişkin maliyetler.


Nakit Akışı Tahmini
Bir projenin geliştirilmesi süresince, yazılım-donanım ücretleri, personel ücretleri gibi paralar harcanmaktadır.

Gelir ve gider dengesinin sağlanabilmesi için mutlaka projeye ilişkin nakit akış tahmininin yapılması gerekmektedir.

Projenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve ihtiyaçların vaktinden önce giderilebilmesi için nakit akışının sağlanması önemlidir.

Proje kapsamına göre aylık, üç aylık ya da yıllık bazda nakit akışına ilişkin tahminler yapılmalıdır.Gelecek nakit akış tahmin edilirken, genellikle enflasyon etkileri göz ardı edilir. Enflasyon oranlarının tahmini, kararsız olma eğilimi göstermektedir. Ayrıca, enflasyondan dolayı gider artmışsa, oransal olarak gelir de artacaktır.