23 Ocak 2017 Pazartesi

Risk Değerlendirme

Her yazılım projesi bir  risk içerir.

Proje planı tahminlerle oluşturulur. Bu tahminler her zaman belirsizlikleri içerir. Bu belirsizlikler de potansiyel riskleri oluştururlar.

Riskler, proje gidişini ters yönde değiştirebilir. Risk yönetimi, bu durumların tanımlanmasını, değerlendirilmesini önlemek ya da etkisini azaltmak yönünde gerekli denetimlerin uygulanması ve alternatiflerin planlanmasını içerir.

Risk değerlendirilmesi üç adımdan oluşur;
Risklerin tanımlanması,
Analiz edilmesi,
Önceliklerin belirlenmesi,

Risk Tanımlama ve Önceliklendirme

Herhangi bir proje değerlendirmesinde, riskleri tespit etmeli ve bu risklerin etkilerini ölçmeliyiz.
Bir yaklaşım, olası risk listesini kullanarak bir proje risk matrisi oluşturmak ve bunun yanında riskleri gerçekleşme olasılığı ve önem derecesine göre sınıflandırmaktır.
Her projeye ilişkin risk değerlendirmesi yapılırken bir risk matrisi kullanılır.
Proje risk matrisi, bir proje değerlendirme yolu olarak kullanılabilir.
Ayrıca belirli bir proje için risklerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi sağlamaktadır.


Proje Risk Matrisi Örneği

Bir yazılım projesi içinde karşılaşılabilecek bazı risklerin listelendiği bir risk matrisi örneği aşağıda verilmiştir:
Riskler önem derecesi ve olasılığına göre; Yüksek (Y), Orta (O) ve Düşük (D) şeklinde sınıflandırılmıştır.