17 Ocak 2017 Salı

Web Sitesi Bug Tipleri

Permission denied
Yetkisiz girişlerin sınırlanması
Hata mı?
No such file or directory
Client denied by server configuration
File does not exist
Yanlış dosya erişim yeri veya kodu.
Invalid method in reguest
Invalid request in request connection
Request failed

Hataların dağılımı

Yapılan bir  akademik çalışmada web sitelerindeki hataların dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir.