23 Ocak 2017 Pazartesi

İş Planı Hazırlama

Kuruluşlar mutlaka bir proje ile ilgili olarak iş planı yaparlar.
İş planı, kurum içersinde fizibilite çalışması ya da proje gerekçesi gibi başlıklarla karşımıza çıkabilir.

İş planının amacı, proje için bir gerekçe sağlamaktır.
Proje tamamlandığında elde edilen faydaların (benefits), yapılan maliyetlerin üstünde olacağının gösterilmesi.

Tipik olarak bir iş planı dokümanı aşağıdakileri içerir:

Giriş
Proje önerisi
Pazar
Kurumsal ve operasyonel altyapı
Faydalar (benefits)
Uygulama planı ana hatları
Maliyetler (costs)
Finansal plan
Riskler
Yönetim planı