23 Ocak 2017 Pazartesi

İç Verim Oranı (Internal Rate of Return – IRR)


Bir yüzde oran olarak faiz oranları ile doğrudan karşılaştırılabilen bir karlılık ölçütüdür.
Farklı yatırım fırsatlarını karşılaştırmak için kullanılır.

İçsel verim oranı, net bugünkü değeri sıfırlayacak şekilde bir indirim yüzdesi oranı kullanarak hesaplanmaktadır.

Bir bilgisayar programı yada Microsoft Excel  kullanılarak kolaylıkla hesaplanabilir.

Microsoft Excel içersinde bir hesaplama fonksiyonu bulunur:


İÇ_VERİM_ORANI (değerler;tahmin)

Birden fazla iç verim oranı bulmak mümkündür.

İç verim oranı, proje seçiminde önemli bir sayısal göstergedir.

Projeye yapılacak harcamalarla, getirileri arasında yapılan matematiksel işlemlerle (öncekilerine göre biraz daha kompleks) yüzdeli bir değer bularak, projenin getirisi analiz edilir.

İç verim oranının  0,22 olarak bulunması projenin zaman içinde %22 oranında kazandıracağının göstergesidir.

Proje seçiminde “iç verim oranı” büyük olan projenin seçilmesi doğru olacaktır.