23 Ocak 2017 Pazartesi

Net Kar (Net Profit)


Bir projenin net karı, proje yaşam süresince harcanılan toplam maliyet ile elde edilen toplam gelir arasındaki farktır.

Tabloya dönersek, en büyük net kar Proje 2’de elde edilmiştir. Ancak, bu büyük bir yatırım pahasınadır. Aslında, yatırım yapmak için £1m’a sahipsek, diğer üç projenin tamamını üstlenebilir ve daha fazla net kar elde edebiliriz.

Proje 1 ve Proje 3’ün net katı £50.000’tur ve dolayısıyla bu seçim kriterine göre aynı ölçüde tercih edilebilir durumdadırlar. Proje 3’te gelirin çoğunluğu kullanım ömrünün sonuna doğru elde edilirken, Proje 1’in kullanım ömrü boyunca düzenli bir gelir elde edilmektedir.

Tüm projelerin risk unsuru içerdiğini unutmamız gerekir ve  £1m’u riske etmek için hazırlıklı olmayabiliriz. Bu bölüm kapsamında daha sonra yatırım ve risk etkilerini inceleyeceğiz.
Ayrıca, basit net kar, nakit akışların zamanlamasını saymamaktadır.
Yatırım geri dönüşü uzun süre beklemenin dezavantajları vardır. Bu gerçeğe ek olarak, uzun vadeli tahminlerden çok kısa vadeli tahminlerin daha güvenilir olduğunu unutmamak gerekir. Proje 1 ve Proje 3’ün aynı ölçüde tercih edilemeyeceğini göreceğiz.


Yıl 0 : sistem yürürlüğe girmeden önceki maliyeti belirtir.

Nakit Akış; gelir ve gideri belirtir.

Net Kar; uygulamanın kullanım süresi boyunca elde edilen nakit akışına ait bir veridir.