23 Ocak 2017 Pazartesi

Net Bugünkü Değer (Net Present Value – NPV)


Net bugünkü değer, belirlenmiş olan nakit akışlarının süresini ve projenin karlılığını hesaba katan bir proje değerlendirme tekniğidir.

Bugün 100$ alsanız ya da 12 aylık süreç içersinde 100$ alsanız bunların değeri aynı olur mu?
Eğer şimdi 100$ alsanız bu parayı faizle işletebilir misiniz?
Eğer faiz oranı %10 ise bir yılda 100$ ne kadar kazandırır?
Net bugünkü değer, nakit akışı ve karlılığı hesaba katar.
Gelecekte oluşacak nakit akışlarının bugünkü değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:


Bugün bir bankaya 100 $ yatırdık ve bir yıl içinde faiz artı 100 $’a sahibiz. 100$’ın bugünkü değerinin bir yıl içinde 91$ olduğunu söylersek, bir yıl içinde bu 100 $’ın şuan 91 $’a eşdeğer olduğunu anlarız.

Bugünkü Değer: Gelecekte oluşacak nakit akışlarının bugünkü değere çekilmiş değerleridir. Bugünkü Değer için verilen formüle göre; t yıl sonraki parasal miktarın bugünkü değeri hesaplanmaktadır.

Alternatif olarak nakit akışlarının bugünkü değeri, uygun bir indirim faktörü (discount factor) ile nakit akışlar çarpılarak hesaplanabilir.

İndirim Faktörü = 1/(1+r)t
r = faiz oranı(örn: 10% ? 0.10)
t = yıl sayısı

Yılda %10 faiz verme durumunda;
İndirim faktörü = 1/(1+0.10)1 = 0.9091

İki yılda %10 faiz verme durumunda;
İndirim faktörü = 1/(1+ 0.10)2 = 0.8294

Net bugünkü değer, her bir nakit akışın hesaplanması ve sonuçların toplanması ile elde edilmektedir.

Gelecekte oluşacak nakit akışlarının bugünkü değere çekilmiş değerleridir.
Net Bugünkü Değer (Net Present Value): Bugünkü değer yöntemiyle bulunan bütün değerlerin toplamının alınmasıyla elde edilir. Pozitif değer çıkması, kazancımızın, yatırımımızdan yüksek olacağını (karlı), negatif değer çıkması yatırım giderlerinin, getiriden fazla olacağının göstergesidir (zarar). Sıfıra eşit olması ise projenin başa baş noktasın da olduğunun göstergesidir.

Net Bugünkü Değer İçin İndirim Faktörleri Tablosu
Net Bugünkü Değer – Örnek Uygulama

Proje 1’in net bugünkü değerinin hesaplanması…
Alternatif olarak nakit akışlarının bugünkü değeri yani indirim uygulanmış nakit akışı, uygun bir indirim faktörü (discount factor) ile nakit akışlar çarpılarak hesaplanabilir.

Net bugünkü değer, her bir nakit akışın hesaplanması ve sonuçların toplanması ile elde edilmektedir. Pozitif değer çıkması, kazancımızın, yatırımımızdan yüksek olacağını (karlı), negatif değer çıkması yatırım giderlerinin, getiriden fazla olacağının göstergesidir (zarar). Sıfıra eşit olması ise projenin başa baş noktasın da olduğunun göstergesidir.


İndirim oranı seçimi zordur.
Benzer indirim oranları karşılaştırmalarda kullanılmamalıdır.
Bir hedef getiri oranı olarak düşünülebilir.
Faiz oranları ile karşılaştırmada kullanılamaz.

Projeler arasında karar verirken Net Bugünkü Değerin kullanımı sırasında karşılaşılan temel zorluk, uygun indirim oranının seçilmesidir. Bazı kurumlarda standart bir oran vardır, ama burada bu durum böyle değildir. İndirim oranı, mevcut faiz oranlarını ve bazı değerleri yansıtacak şekilde seçilmelidir. Çünkü yazılım projeleri, borç para veren bir bankadan daha fazla risk taşımaktadır.
Aşağı yukarı benzer indirim oranlarından ziyade gerçek indirim oranlarının kullanımı ile tüm projelerin karşılaştırılması daha doğrudur.