17 Ocak 2017 Salı

Web Sitesini Testti


Web sitesini test etmek için kullanılan en temel yöntem; web sitesini bir kara kutu olarak düşünmektir.
Test adımları
Bilgilerin doğruluğunu kontrol et.
Copyright notlarını ve tarihleri kontrol et.
Mouseover textleri kontrolleri.
Linkleri kontrolleri
Sistemin hazırladığı mail mesajlarını kontrol et.
Bütün resim dosyalarının yüklenip yüklenmediğini kontrol et.
Resim isimlerinin doğruluğunu kontrol et.
Resimlerin makul süreler içerisin de yüklenip yüklenmediği kontrol et.
Farklı noktalardan web sitesi çalıştırıp, sitenin çalışma zamanı kontrol et.

Web Site Formlarının Testti.

Formun içerisinde bulunan objelerin doğruluğuna bak.
Objelerin yerlerinin ve buyutların doğruluğuna bak.
Doğru dataları barındırmasını kontrol et.
Yanlış dataların sisteme girişine izin verilip verilmediğini kontrol et.
Veri girişlerinin rahat kullanıma sahip olup olmadığını kontrol et.