23 Ocak 2017 Pazartesi

Proje Portföy YönetimiKurumlar çeşitli projelerini bir portföy olarak yönetmelidirler.
Proje portföy yönetimi ile riskler en aza indirilir ve yatırımlardan en yüksek getirinin elde edilmesi sağlanır.
Proje portföy yönetimi, bir grup projenin bir bütün olarak ele alınıp önceliklendirilmesi, yürütülmesi ve getirilerinin izlenmesi olarak düşünülebilir.
Proje portföyü kurumun tüm projelerini kapsayabileceği gibi, kurum içindeki değişik yönetimlerin kendi proje portföyleri de olabilir.
Proje portföyü kurumun tüm projelerini kapsayabileceği gibi, kurum içindeki değişik yönetimlerin kendi proje portföyleri de olabilir. Örneğin bir bankanın Bireysel Bankacılık ile Kurumsal Bankacılık bölümlerinin ayrı proje portföylerinin olması gibi.

Proje portföy yönetimi temelde Bilgi Teknolojilerinin değil, iş birimlerinin sorumluluğudur.

Nasıl ki yapılan bir pazarlama aktivitesinin sonuçlarından pazarlama bölümü sorumluysa, bir Bilgi Teknolojisi projesinin hayata geçmesi sonrası projenin sonuçlarından (karından veya zararından) da proje sahibi yönetim sorumlu olacaktır.
Bu yaklaşım iş ve BT’nin uyumlandırılması için önemli bir fırsat sağlar ve BT ve iş taraflarını ortaklaşa plan yapmaya zorlar.
Proje portföy yönetiminin beklenen faydaları sağlaması için üst yönetim desteğinin sağlanması en önemli faktördür.
Her proje portföyünün kurumun üst düzey bir yöneticisi tarafından sponsorluğunun üstlenilmesi gerekir.
Örneğin bir kurumun pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticisinin pazarlama projeleri portföyünün sponsorluğunu üstlenmesi gibi.


Projelerin önceliklendirilmesi Bilgi Teknolojileri (BT) bölümlerinin en önemli sorunudur.
BT kaynakları sınırlıdır ve BT’ye gelen talepler her zaman eldeki kaynakla karşılanamamaktadır. BT bölümleri eksik kaynak ile çalışmaktan ve üzerlerinde yaratılan baskıdan şikayetçidirler.
Proje Portföy Yönetimi önceliklendirme için gerekli zemini oluşturur. Tipik bir proje portföy yönetimindeki temel süreçler şöyledir:
Potansiyel projelerin iş gerekçelerinin hazırlanması.
Projelerin  BT yönetim komitesi tarafından önceliklendirilmesi.
Ana planın oluşturulması.
Proje portföyünün izlenmesi.
Tamamlanan projelerin değerlendirilmesi.