25 Ocak 2017 Çarşamba

Yazılım Proje Riskleri ve Risk Azaltma Stratejileri

Risk Analizi

Belirlenen risklerin sayısal değerlere dönüştürülmesi işlemidir. Riskleri sayısal değerler olarak ifade edilebilir hale getirmek için şu yöntemler kullanılır:
Riskleri niceliksel büyüklükler itibariyle düşük, orta, yüksek gibi istenen sayıda ölçeklendirerek, bu ölçeklerin her birine sayısal değerler vermek.
Olasılık teorisini kullanarak matematiksel tekniklerden ve benzetişim tekniklerinden yararlanmak suretiyle sayısal değerleri ortaya çıkarmak.

Her bir riskin olasılığı ve ciddiliği değerlendirmelidir.
Olasılık çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek olabilir.
Riskin etkisi dağıtıcı, ciddi, tahammül edilebilir ve önemsiz olabilir.


Risk Planlaması


Riskin varsayımı ve bu riskin yönetimi  için strateji geliştirilmesi.
Riski önleme stratejileri:
Riskin oluşma ihtimali azaltılır.
Minimalleştirme stratejileri:
Riskin projeye veya ürüne etkisi azaltılır.
Olasılık planları:
Risk oluşmuşsa, bu riskle ilgili olasılık planları geliştirilir.
Riske karşı yapılan planlama dört adımdan oluşur;
    Riskleri ortadan kaldırmaya/azaltmaya yönelik planlama,
    Risk planının yürütülmesi,
    Proje sonuçlarının değerlendirilmesi,
    Alınan önlemler ile proje sonuçlarının belgelenmesi.

Risk Tablosu

Risk tablosunda bulunması gereken temel başlıklar;
Riskin açıklaması.
Projeye etkisi (düşük, orta, yüksek)
Riskin gerçekleşme olasılığı (düşük orta, yüksek)
Alınabilecek önlemler.
Risk sahibi.
Durum (açık, kapandı, değişiklik yok, artıyor, azalıyor vb)

Pratik bir faydası olması açısından biraz daha somutlaştırarak risk tablosunda bulunması gereken temel başlıkları da listeleyelim.


Daha detaylı bilgi tutmak isteyenler aşağıdakiler dahil pek çok alanı ekleyebilirler.
Riski ortaya çıkaran kişi
Riskin ortaya çıkma tarihi
Riskin olası gerçekleşme tarihi
Son güncellenme tarihi
Riskin kimlik numarası (ID)
Sınıflandırma bilgisi (teknik, ticari, hukuki vb)

Etki ve gerçekleşme olasılığı için birden ona ya da yüze kadar bile bir ölçek kullanılabilir. Ancak bu derecede ölçebilecek yetkinliğiniz varsa kullanılmalıdır. Üçlü (düşük, orta, yüksek) ölçek büyük ölçüde ihtiyacınızı karşılayacak, anlaşılması ve anlatılması kolay olacaktır.


Risk Azaltma
Öngörülen ve sayısal değerler olarak ifade edilen risklere karşı ne gibi önlemlerin alınmasının uygun olacağının değerlendirilmesi ve bu önlemlerin alınmasıdır.

Projenin koşulları ve risklerin durumu göz önüne alınarak;
Projenin yönünü değiştirerek riski yok etmek,
Riskin etkilerini sürekli izlemek ve kontrol altında tutmak,
Riski projedeki diğer paydaşlarla paylaşmak,
Riski oluşturan etmenlerle ilgili bilgileri arttırmak için bu konularda araştırma yapmak.

Belirtilen bu durumlarda hangisinin veya hangilerinin uygun olduğu konusunda değerlendirme yapılarak, her bir risk başlığı için uygun önlemler alınmaktadır. Alınan önlemlerden sonra elde edilen sonuçlara göre, risk yönetim süreci yeniden tekrar edilmelidir.


Risk Yönetimi Araç ve Teknikleri

Risk yönetiminde kullanılan araç ve teknikler:
Fikir yaratma araçları;
Uzmanlarla görüşme,
Anket düzenleme,
Grup içi fikir jimnastiği

Eşgüdüm araçları,
Planların gözden geçirilmesi,
Teknik belirtimleri okuma,
Ekip toplantıları.

İnsan yönetimi araçları
Liderlik,
Ekip oluşturma becerileri,
Zaman yönetimi,
İletişim becerileri.
Karar Verme Araçları
Olasılık kavramları,
Yaşam döngüsü maliyet analizleri,
Uzman yazılımlar,
Planlama araçları
Gant ve Pert çizgesi,
Kritik yol yöntemi (CPM),