23 Ocak 2017 Pazartesi

Program Yönetimi

Başarılı program yönetmek sadece birbirine bağlı birden çok program yönetmek midir yoksa fazlası mıdır?
Başarılı bir program yönetmek, birbirinden bağımsız işleyen projelerden fazlasıdır.

Programı nasıl yönetiriz?
Program alt başlıklara ayrılır ya da basamaklar halinde işlenirse yönetilebilir.

“Project management is the planning, organizing, directing, and controlling of company resources... for a relatively short-term objective.”
Nispeten kısa vadeli işler için proje yönetimi; planlama, organizasyon, yönlendirme ve kaynakların kontrolüdür.

Programme Management
Business cycle programmes
Strategic programmes
Infrastructure programmes
Research and development programmes
Innovative partnerships
Managing the allocation of resources within programmes (karşılaştırma tablosu var)
Strategic programme management


Program nedir?
Kesin bir hedefi olan organizasyon kaynaklarının koleksiyonudur.
Program yönetimi, proje yönetiminden farklıdır.

Proje yönetiminden farkları:
Proje özeldir ve belirli bir zamanı vardır. Program ise süreklidir ve sürekli gelişir.
Proje, doğru fiyat doğru zamanda doğru çıkış teslim açısından olacak bir çıkış veya teslim ve başarı sağlamak için tasarlanmıştır.
Program yönetimi, proje yönetimini kapsar ve birlikte organizasyonun performansını arttırırlar. Programın başarısı karları ile ölçülür.
Karlar organizasyon gelişiminin ve artan gelir, azalmış maliyetler, fire veya azaltılmış çevresel hasar ve daha memnun müşteriler içerebilir.

Program Türleri

İş devri programları (business cycle programmes)
Belirli bir zaman dilimi içinde yer alan proje portföyü. Örneğin; gelecek mali yıl.
Stratejik programlar (strategic programmes)
Çeşitli projelerde tek bir stratejinin uygulanması. Örneğin; iki farklı kurumun birleşmesi, kurumun fiziksel yapısının yeniden düzenlenmesi, şirket imajının yeniden tasarlanması, bilgi teknolojilerinin birleştirilmesi gibi farklı aktiviteleri içerecektir.
Altyapı programları (infrastructure programmes)
Bir kurumda, aynı yazılım/donanım altyapısını paylaşan çok farklı uygulamalar olabilir.
Araştırma ve geliştirme programları (research and development programmes)
Yenilikçi bir ortamda, riskli fakat potansiyel olarak karlı yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır.
Yenilikçi ortaklıklar (innovative partnerships)
Yeni teknolojiler geliştirmek üzere, artan rekabet koşullarında şirketlerin yapmış oldukları işbirlikleridir.


Proje Yöneticisine Karşı Program Yöneticisi

Program yöneticisi ile proje yöneticisi arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.Proje Yöneticisine Karşı Program Yöneticisi
Proje planlama ve kaynak tahsisi aşamasında, kaynağın kullanıma hazır hale gelmesini beklerken bazı proje faaliyetleri gecikebilir.Fayda Yönetimi


Fayda yönetimi bütün projeleri kapsar.

Fayda yönetimi, proje içersindeki en uygun noktalara odaklanır ve proje ile ilgili sorular sorar:
Bu projeleri neden yapıyoruz?
Neden hala bu projelere devam ediyoruz?Bir organizasyonun sahip olduğu yetenek, beklenen faydaların elde edileceğini garanti etmez.

Fayda yönetimi bu duruma çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

Bunu sağlamak için aşağıdakiler yapılmalıdır:
Beklenen faydaların tanımlanması.
Maliyetler ile faydalar arasındaki dengenin analiz edilmesi.
Faydaların nasıl başarılacağının planlanması.
Faydaların başarısı için sorumlulukların atanması.
Faydaların başarısının izlenmesi.