24 Ocak 2017 Salı

Emek KestirimiEmek (işgücü) genelde adam-saat, adam-gün ya da adam-ay cinsinden ölçülür.

10 adam-ay:
10 kişi 1 ay
1 kişi 10 ay
2 kişi 5 ay anlamına gelebilir.

Emek kestirimi, bir yazılım projesini geliştirmek için kaç kişi ve ne kadar zaman gerektiğini tahmin etmek için kullanılmaktadır.  Bir yazılım projesinde emek yatırımı, son yıllarda proje yönetim süreci içindeki en önemli analiz değişkenlerinden biridir. Yazılım projeleri başlatılırken bu değişken değerinin bilinmesi, yazılım yöneticilerinin gelecek faaliyetleri gerektiği gibi planlamasını sağlar.  Emek kestiriminde iyi sonuçlar elde etmek için önceki projeleri dikkate almak önemlidir.

Emek kestirim yöntemleri algoritmik ve algoritmik olmayan kestirim yöntemleri olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Algoritmik kestirim yöntemleri
COCOMO (Constructive Costing Model)
Use-Case Points
Class Points
UML Points

Algoritmik olmayan kestirim yöntemleri
Uzman kararı,
Benzerlik ile kestirim,
Büyüklük verisi kullanarak kıyaslama.


Yazılım emek kestiriminde kullanılan yöntemler, algoritmik ve algoritmik olmayan kestirim yöntemleri olarak sınıflandırılmaktadır.