18 Ocak 2017 Çarşamba

TickIT Scheme Kalite Sistemi Standartları

TickIT içinde kullanılan anahtar dokümanlar:
ISO 9001:1994, Kalite Sistemi Standardı, tasarım, geliştirme, kurma (installation) ve servis için bir model tanımlar.
ISO 9002:1994, Kalite Sistemi Standardı ikinci bölümüdür. ISO 9001’den farkı tasarım aktivitelerini içermez.
ISO 9000-3:1991, yazılım için kalite sistemlerinin uygulayıcıları ve denetimcileri için özel rehberlik bilgileri verir.   


TickIT Scheme Sertifikasyon Süreci

 Değerlendirme en az iki aşamalı bir süreçtir:
Organizasyonun kalite sistemi, standarda (TickIT için: ISO 9001) göre muhakeme edilir.
Organizasyon, pratikte gerçekten kendi kalite sistemine ve standarda uyumlu çalışıp çalışmadığı denetlenir, ve kalite sisteminin etkinlik derecesine bakılır.