18 Ocak 2017 Çarşamba

Yazılım Yönetimi İçin Süreç Grubu

1. İlklendirme(Initiating)
2. Planlama(Planning)
3. İcra(Executing)
4. Kontrol(Controlling)
5. Tamamlama(Closing)


Note: Her bir faz için bu 5 adım tekrarlana bilir.
Her bir adımda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:
Veri girişleri
Araçlar & Teknolojiler
Çıkışlar


 

İlklendirme
Giriş
 Ürün tanımları
 Strateji planı
 Proje seçim kriterleri
 Tarihsel bilgiler
Çıkış
 Proje yapısı çıktıları.
 Proje yönetim tanımları
 Kısıtlar
 Varsayımlar


Planlama
Kapsam Planlama Kapsam tanımı Aktivite Tanımlama Aktivite Sıralama Tahmini Aktivite Süresi Kaynak Planlaması Maliyet Tahmin Maliyet Bütçeleme
Risk Planlama Programı Geliştirme Kalite Planlama iletişim Planlama Organizasyon Planlama Çalışanlar Edinimi Tedarik Planlama Proje Planı Geliştirme

İcra Süreci
Proje planı yürütme Kapsam Doğrulama Kalite Güvence Takım Geliştirme
Bilgi Dağıtımı talep Kaynak Seçimi Sözleşme Yönetimi


Kontrol
Genel Değişiklik Kontrolü Kapsam Değişiklik Kontrolü Zamanlama Kontrolü Maliyet Kontrolü kalite kontrolü
Performans Raporlama Risk Tepki Kontrolü

Kapanış Süreci
İdari Kapanış
Sözleşme Kapanış