25 Ocak 2017 Çarşamba

Risk Nedir?


Riskler, yazılım projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını etkileyecek  potansiyel problemlerdir.

PM-BOK (Project Management Body of Knowledge) riski, projenin hedefleri üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki meydana getirebilecek  belirsiz bir durum veya koşul olarak tanımlamaktadır.

Riskler kesin olmayanı ve potansiyel kayıpları kapsar.

Risk analizi ve yönetimi yazılım ekibinin gelişim sürecinde kesin olmayanı anlamasına yardımcı olur.
Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır.

Risk Kategorileri


Zamanlama riskleri; yetersiz zaman ayrılması durumunda karşılaşılan risklerdir.

Maliyet riskleri; maliyetin iyi hesaplanamaması durumunda karşılaşılan risklerdir.

Zamanlama ve maliyet risklerini azaltmak için mutlaka proje planının iyileştirilmesi gerekir.

Proje Riskleri:
Proje planını tehdit eder.
Gerçekleşirse zamanlama ileri tarihlere sarkar ve maliyet artar.
Örnekler: bütçe riskleri, zaman riskleri, personel riskleri, vb.

Teknik riskler:
Üretilen yazılımın kalitesini ve zamanında bitirilmesini etkiler.
Bu riskin gerçekleşmesi durumunda yazılımın uygulanması zorlaşır veya imkansızlaşır.
Analiz, tasarım, uygulama ve bakım aşamaları ile ilgili risklerdir.
Örnek: “Son teknoloji ürünler” yüksek teknik riske sahiptir.
Bug'lar var mı? Dokümantasyonu tam mı? Yarın da bu teknoloji hayatta olacak mı?


İşletme riskleri:
Geliştirilen ürününün gereksinimleri karşılayamaması…

Tahmin edilemeyen riskler; düzen değişiklikleri, doğal afetler, çevresel faktörler,

Tahmin edilebilen (fakat belirsiz) riskler; pazar değişiklikleri, enflasyon, döviz kuru değişiklikleri, vergiler v.b.

Pazar riskleri: Ürüne talep olur mu?
Örn: Tıraş bıçağı, tıraş makinesi

Satış riskleri: Pazarlama ekibi ürünü nasıl satacağını biliyor mu?

Bu tür riskler MIS konularıdır.

Risk Stratejileri

Duyarlı Stratejiler
Yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Genellikle risk gerçekleşince çaresine bakılır.
Proje takımı problemleri çözmek için kullanılacak kaynakları belirler.
Proje takımı risk bir problem teşkil edene kadar bir şey yapmaz.

Proaktif Stratejiler
Riskleri daha gerçeklemeden önlemeye çalışmak…
Risk yönetimi teknik işten çok önce başlar, riskler tanımlanır ve önem derecesine göre öncelik verilir.
Proje takımı risklerden korunmak için bir plan oluşturur.