10 Mart 2015 Salı

Struct Kütüphane

Aşağıda, örnek olarak bir struct yapısı verilmiştir.
Kitap 1 Başlık : C Programming
Kitap 1 Yazar : Nuha Ali
Kitap 1 Konu : C Programming Tutorial
Kitap 1 Kitap_id : 6495407
Kitap 2 Başlık : Telecom Billing
Kitap 2 Yazar : Zara Ali
Kitap 2 Konu : Telecom Billing Tutorial
Kitap 2 Kitap_id : 6495700

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Books

{
   char  title[50];
   char  author[50];
   char  subject[100];
   int   book_id;
};
int main( )

{
   struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */
   struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */
    /* book 1 specification */
   strcpy( Book1.title, "C Programming");
   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");
   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial");
   Book1.book_id = 6495407;
   /* book 2 specification */
   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing");
   strcpy( Book2.author, "Zara Ali");
   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial");
   Book2.book_id = 6495700;
   /* print Book1 info */
   printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title);
   printf( "Book 1 author : %s\n", Book1.author);
   printf( "Book 1 subject : %s\n", Book1.subject);
   printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id);
   /* print Book2 info */
   printf( "Book 2 title : %s\n", Book2.title);
   printf( "Book 2 author : %s\n", Book2.author);
   printf( "Book 2 subject : %s\n", Book2.subject);
   printf( "Book 2 book_id : %d\n", Book2.book_id);
   return 0;

}