27 Eylül 2014 Cumartesi

Java'da Classlar Arası Çoklu Metod Aktarma

Aşağıdaki örnekte Java'da iki farklı class arasında çoklu Metod bilgilerinin nasıl aktarıldığı gösterilmektedir.