27 Eylül 2014 Cumartesi

Java'da Classlar Arası Parametre Aktarma

Aşağıdaki örnekte Java'da iki farklı class arasında verilerin nasıl aktarıldığı gösterilmektedir.